“Svētbirze”Jelgavā

“Svētbirze”Jelgavā piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem.(Foto R. Ķipurs 15.12.2020)

“Svētbirze”Jelgavā

“Svētbirze”Jelgavā piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem.(Foto R. Ķipurs 15.12.2020)

“Svētbirze”Jelgavā

“Svētbirze”Jelgavā piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem.(Foto R. Ķipurs 15.12.2020)

“Svētbirze”Jelgavā

“Svētbirze”Jelgavā piemiņas akmens komunistiskā režīma upuriem.(Foto R. Ķipurs 15.12.2020)

Uzstādīts “Svētbirzī” Kalnciema un Vecās ielas krustojumā. Piemiņas vieta SvētbirzeKalnciema ceļš 19, Jelgava, gps  56.660695, 23.739329

Triju konfesiju pārstāvju iesvētīts 1989. gada 25. martā.

Koki “Svētbirzī” stādīti pirms Otrā pasaules kara. Šo darbu veikuši mazpulka organizācija.

Akmenī iekalti Kārļa Skalbes dzejas vārdi:

“Daudz mocekļu bij izredzētu

Tev, mana mazā Tēvija,

Kas līdz ar mātes vārdu svētu

Čukst sāpju stundā “Latvija!””

2008.gadā, pieminot komunistiskajās represijās bojāgājušos, Svētbirzē atklāja memoriālu “Ciešanu ceļš”. Tas veidots kā dzelzceļa uzbērums apmēram divdesmit metru garumā.

Avots: Akmenī iecirstā sāpe. Biedrība “Latvijas politiski represēto apvienība” 2006., 119.lpp.

https://www.visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/vestures-pieminekli-un-pieminas-vietas/item/159-svetbirze (Skat.24.12.21)