Krustpils deportāciju piemiņas akmens.

Krustpils deportāciju piemiņas akmens. (Foto R. Ķipurs 03.10.2021)

Pie Krustpils Evaņģēliski luteriskā baznīcas piemiņas akmens atklāts 1989. gada 25. martā.

Atrodās: Krustpils, blakus ieejai baznīcas pagalmā gps. 56.512279, 25.856256

Uzraksti:

“Mūsu tautas lielo ciešanu piemiņai 1941.14.VI – 25.III 1949.”

“Daudz mocekļu bij izredzētu

Tev, mana mazā Tēvija,

Kas līdz ar mates vārdu svētu

Čukst sāpju stundā – Latvija.

K.Skalbe”

Pieminekļa autors – Antons Salietis.

1949.gada deportācijās no Jēkabpils un tās apkārtnes vienas dienas laikā tika izvestas 565 ģimenes – tie ir vairāk nekā 1,6 tūkstoši cilvēku.

Avots: Akmenī iecirstā sāpe. Biedrība “Latvijas politiski represēto apvienība” 2006., 125.lpp.

http://www.jekabpilslaiks.lv/?mod=1&op=out&id=30348 (skat 24.12.21)