Baltezers

Baltezers. Komunistiskā terora upuru nošaušanas vieta (Foto R. Ķipurs 2020)

Baltezers

Baltezers. Komunistiskā terora upuru nošaušanas vieta (Foto R. Ķipurs 2020)

Piemiņas zīme Baltais krusts izvietota Komunistiskā režīma upuru nošaušanas vietā.

  1. – 1941. gadā šeit kādas vasarnīcas teritorijā tika nogalinātivairāk kā simts Latvijas iedzīvotāji.
  2. gada jūlijā pēc nacistiskās Vācijas karaspēka ienākšanas šeit atrastās upuru aprakšanas vietas tika atraktas.

Vēlāk upuru mirstīgās atliekas tika pārapbedītas brāļu kapos netālu esošajā Baltezera kapsētā.
1990.gadā, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, uzstādīja Balto krustu – kā piemiņas zīmi traģiskajiem notikumiem.