Latvijas vēstures periodi

Aizvēsture (akmens, bronza, dzelzs)

9.g.tk.p.m.ē

Viduslaiki

1186.g.

Jaunie laiki

1561.g.

Jaunākie

1918.g.

Mūsdienas

1991.g.

Procesi pirmo iedzīvotāju – ziemeļbriežu mednieku ienākšana Latvijas teritorijā, akmens laikmets – paleolīts, mezolīts, neolīts, Kundas, Narvas, Ķemmes bedrīšu (lībieši) un auklas un laivveida cirvju kultūras (balti) ienākšana, bronzas laikmets, zemkopība, pilskalni, dzelzs laikmets, baltu cilšu robežas – kurši, zemgaļi, sēļi, latgaļi; somugri – lībieši. Krusta kari, Livonijas izveide, Hanzas savienība, Livonijas ordenis un Rīgas arhibīskaps, pilis un baznīcas, reformācija, baznīcu grautiņi, grāmata latv. valodā Livonijas karš, poļu, zviedru un krievu laiki. Kurzemes un Zemgales herc.. Dzimtbūšanas atcelšana, jaunlatvieši,  jaunā strāva, 1905. gads Pirmais pasaules karš, strēlnieki, brīvības cīņas, demokrātija, Ulmaņlaiki, okupācijas, padomju Latvija, dziesmotā revolūcija, neatkarības atjaunošana Neatkarības deklarācija, Krievijas armijas izvešana, Eiropas Padome, Eiropas Savienība, NATO, ekonomiskās krīzes, kultūras dzīves daudzveidība, euro ieviešana 2014
Personas. Aisti, neuri – minēti antīko autoru darbos.

Indriķa un Atskaņu hronikas – senlatviešu valdnieki – Namejs, Viestarts, Vetseke, Kaupo, Ako, Tālivaldis, Lamekins.

 

Meinards, Bertolds, Alberts, Volters fon Pletenbrgs, Silvestrs Tegetmeijers, Andreass Knokenss

 

 

 

Gothards Ketlers un Jēkabs Ketlers, Bīroni, Ernsts Gliks,

G. Merķelis, Kr. Valdemārs, Kr. Barons, Rainis un Aspāzija

J. Čakste, G. Zemgals, A. Kviesis, K. Ulmanis, Z. A. Meierovics, V. Munters, A. Kirhenšteins, K. Čakste, E. Berklavs, G. Astra, D. Īvans. Prezidenti – G. Ulmanis, V.V. Freiberga, V. Zatlers, A. Bērziņš, R. Vējonis. E. Levits