Baltezers kapi

Baltezera Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi (Foto R. Ķipurs 2020)

Baltezera kapi

Baltezera Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi (Foto R. Ķipurs 2020)

Baltezera kapos 2009.gadā atklāja pieminekli “Ciešanu vārti”.

Piemineklis bija ilgi gaidīts un kalpos par kapakmeni ne vien tiem vairāk nekā simt Baigajā gadā Baltezerā nonāvētajiem.

Tēlnieces Vijas Dzintares un arhitektes Irēnas Rubauskas piemineklis “Ciešanu vārti” simbolizē ģimeni – sakļāvušās bērna, mātes un tēva figūras, kuras sēro par zaudētajiem piederīgajiem.

Uz postamenta iekalti Kārļa Skalbes vārdi – “Aiz manis zeme, pilna sāpju”.

Pieminekļa pakājē novietota plāksne ar vairāk nekā simt Baltezerā noslepkavoto komunistiskā terora upuru vārdiem.

 

Avoti:

https://gulags.wordpress.com/2009/06/19/sakartota-pieminas-vieta-baltezera-sausmu-stastam/