Irlava

Represēto irlavnieku piemiņas akmens (1941–1991) (Foto Santa Podniece 2015)

Represēto irlavnieku piemiņas akmens (1941–1991) atklāts 2001. gada 14. jūnijā centra parkā netālu no kādreizējā Irlavas–Grenču biedrību nama atrašanās vietas.

Irlava 56.874966, 22.995292

Padomju okupācijas varas iestādes deportēja vismaz 140 Irlavas pagasta iedzīvotājus.

14.06.1941. uz dažādām nometinājuma vietām Krasnojarskas apgabalā tika izsūtīti 36;

25.03.1949. uz Tomskas un Omskas apgabaliem – 101 irlavnieku;

  1. gadā kā “dzimtenes nodevēja” radinieki uz Kazahijas PSR deportēti vēl 3.

Liela daļa no viņiem neatgriezās.

Tie, kas atgriezās, saskārās ar dažādiem ierobežojumiem un diskrimināciju.

Šī vieta sargā arī nepamatoti arestēto un sodīto (piem., ilggadējā pagasta sekretāra Kārļa Flugina, ārsta un mākslas mecenāta Krišjāņa Katlapa) un svešu varu armijās karojušo un kritušo piemiņu.

Materiālu sagtavoja Arta Mende un Santa Podniece. Paldies!