Piemineklis Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem Saikavas karavīriem.

Piemineklis Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem Saikavas karavīriem. (Foto R. Ķipurs 2021)

Piemineklis Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem karavīriem

Piemineklis Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem Saikavas karavīriem. (Foto R. Ķipurs 2021)

Piemineklis Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem Saikavas karavīriem.
Atklāts 1927.gadā. Pieminekli pēc pašas firmas meta darinājusi E. Kuraua akmeņkaltuve Rīgā.Palicis neskarts visus padomju gadus.

Saikavas kapsētā 1927. gada 9. oktobrī atklāja pieminekli par Latviju kritušiem un bez vēsts pazudušiem Saikavas pagasta karavīriem no 1. Liepājas kājnieku pulka – Pēterim Berķim, Staņislavam Vaskam, Antonam Lauskeniekam, Teodoram Pulkstenim, Kārlim Liepiņam.

ESI UZTICĪGS LĪDZ NĀVEI

TAD ES TEVIM DOŠU

TO DZĪVĪBAS KRONI

1917 – 1919

PAR LATVIJU KRITUŠIEM

UN BEZ VĒSTS PAZUDUŠIEM

SAIKAVAS PAG. KARAVĪRIEM

skatīt:

https://karavirukapi.blogspot.com/2019/09/barkavas-pagasta-saikavas-kapos-lak.html

Latvijas Neatkarības karā kritušo piemiņas vietas Madonas novadā (madonasmuzejs.lv)