Raunas baznīca

Raunas luterāņu baznīcā piemiņas plāksne Latvijas atbrīvošanas cīņās un pasaules karā kritušajiem draudzes locekļiem (Foto R. Ķipurs 2020)

Atklāta 1937. gada 25. augustā. Baltā marmora plāksni pēc arhitekta Paula Kundziņa meta izgatavojusi E. Kuraua akmeņkaļu firma Rīgā. Tajā iekalts zeltā iekrāsots teksts un 36 kritušo vārdi:

 

ESI UZTICĪGS LĪDZ NĀVEI,

TAD ES TEV DOŠU DZĪVĪBAS VAIŅAGU

JĀŅA ATKLĀSMES GRĀMATA 2. NOD. 10. P.

 

BUJĀNS EDUARDS  BITE DĀVIS  ĶĪSIS KĀRLIS  SARKANIS PĒTERIS

BUŠS JĀNIS  BRANTS VILHELMS  KRAUZE JĀNIS  SĪKA JŪLIJS

KALNIŅŠ JŪLIJS  DANIELIS EDUARDS  KUNCIS KĀRLIS  UPE JĀNIS

KAMPARS JĒKABS  ELSIŅŠ PĒTERIS  LEITIS JĒKABS  VĪBA JŪLIJS

KAMPENUSS PĒTERIS  IMMURS JĀNIS  MŪSIŅŠ JĒKABS  VIDRIĶIS JĀNIS

KRUSTIŅŠ PĒTERIS  KAMPARS JŪLIJS  OZOLS ERNESTS  ZĀLĪTIS JŪLIJS

ZVIEDRIS JĀNIS  KAMPARS KĀRLIS  PRĀMNIEKS EMĪLIS  ZĀLĪTIS KĀRLIS

ĀBOLS ERNESTS  ĶEZIS VILHELMS  RIEKSTIŅŠ EDUARDS  ZARIŅŠ JĀNIS

AUZIŅŠ DĀVIS  ĶIKUTS JĀNIS  RUKS JĀNIS  ZĪRAKS JĀNIS

 

LATVIJAS ATBRĪVOŠANAS CĪŅĀS

UN PASAULES KARĀ KRITUŠIEM

(uzraksti aizkrāsoti) RAUNAS DRAUDZES… (uzraksti aizkrāsoti)

Teksta pēdējās rindas sākums un beigas komunistiskās okupācijas laikā aizkrāsotas. Domājams, ka aizkrāsota atsauce uz Raunas un apkārtējo pagastu aizsardzēm, kas organizējušas plāksnes uzstādīšanu. Vēlāk tikusi noņemta arī pati plāksne. Iepriekšējā vietā tā atkal novietota, sākoties Atmodai, 1988. gada augustā.

Atrodas Raunas luterāņu baznīcā pie austrumu sienas. (Rauna, Raunas pagasts, 57.332473, 25.610426)

Avoti: Lismanis, J. 1915-1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga: NIMS, 1999. 50.-51. lpp.