Polijas armijas karavīru apbedījumi Daugavpils katoļu kapos

Latvijas Brīvības cīņās kritušo Polijas armijas karavīru apbedījumi Daugavpils katoļu kapos (Foto Marta Terehova RMMT 2020)

Polijas armijas karavīru apbedījumi Daugavpils katoļu kapos

Latvijas Brīvības cīņās kritušo Polijas armijas karavīru apbedījumi Daugavpils katoļu kapos (Foto Ilga Ivanova RMMT 2020)

Daugavpils katoļu kapu labajā pusē Polijas armijas karavīru kapavieta iezīmēta ar marmora plāksni un krustu. Uz kapa plāksnes uzraksts poļu valodā: “Nezināmā karavīra kaps”. Apkārt zems iežogojums, kas visticamāk uzcelts 20.gadsimta 30.gadu vidū. Marmora plāksne iemūrēta 1950.gada beigās. Blakus iezīmēti nezināma pulkveža un 2 virsnieku kapi. 1920.gada 21.janvārī te apglabāja no ievainojumiem Daugavpils poļu 101. kara hospitālī (Varšavas ielā) mirušie poļu karavīri.  Adrese: 18. novembra iela 225, Daugavpils katoļu kapos (55.888056, 26.576184)

https://kulturasdati.lv/lv/kulturvesturiskas-vietas/latvijas-brivibas-cinas-krituso-polijas-armijas-karaviru-apbedijumi-daugavpils-katolu-kapos (skat. 14.11.2020)

https://www.visitdaugavpils.lv/turisma-objekts/latvijas-brivibas-cinas-krituso-polijas-armijas-karaviru-apbedijumi-daugavpils-katolu-kapos/ (skat. 14.11.2020)