Kabile. Piemiņas plāksne nacionālajiem partizāniem.

Kabile. Piemiņas plāksne nacionālajiem partizāniem. (Foto R. Ķipurs 04.04.2021)

Kabile. Piemiņas plāksne nacionālajiem partizāniem.

Kabile. Piemiņas plāksne nacionālajiem partizāniem. (Foto R. Ķipurs 04.04.2021)

Piemiņas plāksne atklāta 2000. gada 24. decembrī.

Atrodās:  Kabiles pagasts, Kabilē gps 56.950503, 22.398088 (blakus veikalam 2021)

Granīta piemiņas plāksnē zem Latvijas Nacionālo partizānu apvienības nozīmes attēlojuma iekalts teksts:

1945.GADA 24.XII
NACIONĀLIE PARTIZĀNI
IEŅĒMA KABILES PADOMES
IZPILDU KOMITEJU,
KAS ATRADĀS ŠAJĀ ĒKĀ.
KOMUNISTISKĀ REŽĪMA
VARA KABILĒ UN TĀS
APKĀRTNĒ TIKA LIKVIDĒTA
UZ VIENU DIENU.

Citāts: Kabiles apkārtnē darbojās Friča Kārkliņa partizānu (mežabrāļu) grupa, kuras dalībnieku Rūdolfu Eglīti 1945.gada 21.decembrī aizturēja milicija. “Meža brāļi” nolēma apcietināto atbrīvot. Izlū­ki ziņoja, ka Kabilē atrodas 25 bruņoti miliči un iznīcinātāji. Partizāniem bija 20 vīru. Vajadzē­ja rēķināties ar nopietnu ienaidnieka pretošanos, bet tas neatturēja partizānus sākt uzbrukumu. 1945.gada 24.decembri F.Kārkliņš sadalīja partizānus 3 sīkākās vienībās: Daukša vadītā grupa pārgrieza telefona līnijas un ieņēma izejas pozīcijas uz Kabiles – Kuldīgas ceļa. Pētersona grupa izvirzījās uz Kabiles – Vānes ceļa, vienības komandiera Kārkliņa vīri sapulcējās Kabiles parkā. Ziemassvētkos. 24. decembra rītā pulksten 8.00 partizānu izšautā raķete vēstīja par uz­brukuma sākumu (trešā Ziemassvētku kauja). “Meža brāļi” uzbruka pagastmājai. No tās tika raidītas spēcīgas ložmetēja kārtas. Iz­vērsās kauja. Atklājot spēcīgu uguni, partizāniem izdevās ieņemt milicijas ēku. Ēvalda Pakula vīri ielauzās milicijas telpās caur logiem, izgāzdami tos ar visiem rāmjiem. Nostādījuši miličus pie sienām ar paceltām rokām un izplestām kājām, partizāni devās otrā stāvā, kur bija sabēguši milicijas palīgi – iznīcinātāji. Tos varēja viegli iznīcināt, māju nodedzināt. Tur pat dzīvoja par­tizānu atbalstītājs – pagasta rakstvedis. Partizāni atbrīvoja ieslodzītos. Viņu vidū Rūdolfa Eglīša vairs nebija. Viņš bija pārvests uz Kuldīgu. Kaujā partizāni iznīcināja NKVD vada komandieri Liepiņu, Znotiņu un vēl 2 čekistus. Ieguva trofejas: 2 ložmetējus, vairākus automātus, radio uztvērēju un 3 rakstāmmašīnas. Parti­zāniem bija 3 kritušie. Virs Kabiles tika uzvilkts Latvijas nacionālais karogs. Partizāni Kabilē bija līdz pulksten 16.00. Pēc stundas Kabilē ieradās ap 300 čekas karavīru ar automātiem, lielgabalu un vairā­kiem mīnmetējiem. Bet partizāni jau bija aizgājuši. “Meža brāļu” drosmīgais uzbrukums Kabi­lei nobiedēja daudzus iznīcinātājus, kas drīz pēc tam no NKVD bataljona izstājās. Pēc dažām dienām – 27.decembri kaujā ar čekistiem krita seši “meža brāļi” un l. Kurzemes partizānu divīzijas komandieris Legzdiņš.

https://timenote.info/lv/events/Kabiles-kauja-Kabiles-ienemsana

Avoti:

https://timenote.info/lv/events/Kabiles-kauja-Kabiles-ienemsana (Skat. 28.11.2021)

Piemin Kabiles partizānu nozīmīgo kauju pirms 75 gadiem – LV portāls (lvportals.lv) (Skat. 28.11.2021)

https://lvportals.lv/dienaskartiba/324374-piemin-kabiles-partizanu-nozimigo-kauju-pirms-75-gadiem-2021 (Skat. 28.11.2021)

https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/vesture/renda-piemin-kabiles-partizanu-grupas-kauju.a164749/ (Skat. 28.11.2021)

https://enciklopedija.lv/skirklis/107759 (Skat. 28.11.2021)

https://okupacijasmuzejs.lv/lv/aktualitates/piemines-nacionalo-partizanu-kabiles-grupas-kaujas-70-gadadienu-234/ (Skat. 28.11.2021)

https://karavirukapi.blogspot.com/2021/06/kabile-pieminas-plaksne-nacionalajiem.html (Skat. 28.11.2021)