Piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem Vānē (Foto R. Ķipurs 04.04.2021)

Piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem Vānē (Foto R. Ķipurs 04.04.2021)

Piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem Vānē (Foto R. Ķipurs 04.04.2021)

Piemiņas vieta nacionālajiem partizāniem Vānē (Foto R. Ķipurs 04.04.2021)

Atrodās: Vāne, Vānes pagasts, Tukuma novads, gps 56.922776, 22.559106

Piemiņas vieta apkārtnē kritušajiem nacionālajiem partizāniem tapusi pēc nacionālo partizānu apvienības valdes locekļa Gunāra Blūzmas ieceres.

Piemiņas zīmi sadarbībā ar vietējo pašvaldību uzstādījusi Latvijas Nacionālo partizānu apvienība. 2008. gada 23. septembrī celtnieki iebetonēja pamatnē trīs metrus augustu krustu. Tas izgatavots no tērauda, pēc tam cinkots, nokrāsots baltā krāsā. Vietu iekārtoja akmens apstrādes centrs Ķekavā «AKM», bet uzstādīšanas darbus veicis celtniecības uzņēmums “V. V. Vikings”.

Krusta iesvētīšana un piemiņas dievkalpojums Vānes baznīcā notika 2008. gada 3. oktobrī.

Piemineklī zem Latvijas Nacionālo partizānu apvienības nozīmes atveidojuma un krusta zīmes iekalts teksts:

PAR TEVI, TĒVUZEME

VĀNES NACIONĀLAJIEM PARTIZĀNIEM
UN VIŅU ATBALSTĪTĀJIEM CĪŅĀ PRET
KOMUNISTISKO OKUPĀCIJAS REŽĪMU
1945 – 1951

CĪŅĀS AR ČEKAS KARASPĒKU
UN TĀS MOKU KAMBAROS
SAVAS DZĪVĪBAS LATVIJAI ZIEDOJA:

MAJORS JĀNIS OZOLS
LTN. SERGEJS GOLUBEVS, LTN ŽANIS ŠTERS
LTN KĀRLIS GERTNERS, LTN KĀRLIS DAUGE
LTN. ARNOLDS GEDARDS – “PĒTERIS”
LTN. VOLDEM`ARS PO`LAKOVS “PATS”
KĀRLIS BALODIS – “NĒĢERIS”, VILIS AKMENS – “VILIS”
PĒTERIS APERĀNS – “ODIŅŠ”, ŽANIS ANTONS – “JURĢIS”
HARALDS BALODIS – “MORIOCS”, OSVALDS RADZIŅŠ – “OSIS”
BERNHARDS OZOLIŅŠ – “KUZULIŅŠ”, OSVALDS GRIETĒNS
PAULS VERŠŪNS, FRIDRIHS BAHS, KĀRLIS RĪTELIS,
EDUARDS BALGALVIS, “PLUDIŅŠ”, “GARAIS”

PIEMINAM ARĪ NEZINĀMOS VĀNES CĪNĪTĀJUS

 

Citāts: Netālu no Aizupes muižas atrodas lauks, kur 1945. gada maijā vācu armija padevās. “Karš bija beidzies. Daudzi nespēja ar to samierināties. Iegāja mežā un turpināja cīnīties. Gaidīja savus glābējus – angļus, amerikāņus, bet tie vienkārši savus draugus piekāsa. Un tā nu vīri cīnījās līdz pēdējam. Daudzi krita. Plāksnē ierakstīti cīnītāju uzvārdi. Viņu vidū arī majors Ozols. Viņš komandēja prettanku divizionu. Ziemassvētku kauju laikā Ozola vīri aizšķērsoja ceļu krievu tanku armādai,” pastāstīja Nacionālo partizānu apvienības priekšsēdis Ojārs Stefāns.

 

Avoti:

https://gulags.wordpress.com/2008/10/03/pieminot-vanes-nacionalos-partizanus/ (skat. 28.11.2021.)

https://www.ntz.lv/dazadi/vane-pieminas-zime-nacionalajiem-partizaniem/ (skat. 28.11.2021.)

https://www.visittukums.lv/lv/Ko-skatit/Militarais-mantojums/Pieminas-zime-nacionalajiem-partizaniem-Vane (skat. 28.11.2021.)

http://kandava.lv/turisma_objekti_vane/pieminas_vieta_nacionalajiem_partizaniem_vane (skat. 28.11.2021.)

https://karavirukapi.blogspot.com/2020/10/vane-pieminas-zime-nacionalajiem.html (skat. 28.11.2021.)