Kabiles pagasts. Nacionālo partizānu Kabiles kaujas piemiņas vieta pie Āpuznieku mājām.

Kabiles pagasts. Nacionālo partizānu Kabiles kaujas piemiņas vieta pie Āpuznieku mājām. (Foto R. Ķipurs 04.04.2021)

Kabiles pagasts. Nacionālo partizānu Kabiles kaujas piemiņas vieta pie Āpuznieku mājām.

Kabiles pagasts. Nacionālo partizānu Kabiles kaujas piemiņas vieta pie Āpuznieku mājām. (Foto R. Ķipurs 04.04.2021)

Kabiles pagasts. Nacionālo partizānu Kabiles kaujas piemiņas vieta pie Āpuznieku mājām.

Kabiles pagasts. Nacionālo partizānu Kabiles kaujas piemiņas vieta pie Āpuznieku mājām. (Foto R. Ķipurs 04.04.2021)

Atrodas aiz Pusgaldiņiem pa labi no Kabiles-Rendas ceļa mežā pie bijušajām Āpuznieku mājām. (No ceļa ir norāde 2021) gps 56.99688 22.36308

Iekārtota vietā, kur no 1945. gada 31. decembra līdz 1946. gada 1. janvārim notika nacionālo partizānu Kabiles grupas kauja ar čekas karaspēku. Kaujā krita trīs nacionālie partizāni, kamēr čekistu zaudējumi esot sasnieguši aptuveni 50 kritušo. Kopumā ir izveidota nozīmīga taka ar plakātiem, kuri skaidro pretošanās kustības vēsturi Kurzemē pēc Otrā pasaules kara. Ļoti vērtīgs materiāls un iesakām visiem vēstures interesentiem.

Divi no kritušajiem partizāniem – Emīls Šmits un Ādolfs Kūrējs (“Moskvīters”) – apglabāti kaujas vietā. Uz viņu kapiem uzstādīti divi piemiņas akmeņi. Pirmajā no tiem zem krusta zīmes iekalts teksts:

EMĪLS ŠMITS
1914.27.VI – 1945.31.XII

LABĀK MANU GALVU ŅĒMA, NEKĀ MANU TĒVUZEMI

Uz otra akmens zem Latvijas Nacionālo partizānu apvienības nozīmes atveidojuma iekalts teksts:

ĀDOLFS KŪRĒJS
NACIONĀLAIS PARTIZĀNS
KRITIS
KABILES KAUJĀ
AR KOMUNISTISKĀ
OKUPĀCIJAS REŽĪMA
KARASPĒKU
1945.31.XII – 1946.1.I

Citāts: 1946. gada 1. janvārī starp Kabili un Rendu pie “Āpuznieku” mājām norisinājās viena no lielākajām latviešu partizānu kaujām ar čekas vienību. Partizānu grupas komandieris Fricis Kārkliņš un B.Ozoliņš aizbrauca pēc siena “meža brāļu” zirgiem uz Jauno gadu. Par komandieri savā vietā viņš atstāja Ēvaldu Pakuli. Partizānu izlūki ziņoja Pakulim, ka zemnīcām tuvojas čekas vienība 300 vīru sastāvā. Pakulis tiem pretī izsūtīja partizānu nodaļu – 25 labi bruņotus vīrus. Bruņojumā bija 3 ložmetēji. 4 triecienšautenes un 15 mašīnpistoles. No viņu rīcībā esošā 4000 patronu krājuma kaujā izlietoja pusi. Pretinieka lodes izdzēsa 3 partizānu – Šmita, Kristolda un Moskvītera dzīvības. Čekas pusē krita aptuveni 50 vīru. https://okupacijasmuzejs.lv/lv/aktualitates/piemines-nacionalo-partizanu-kabiles-grupas-kaujas-70-gadadienu-234/

 

Avoti:

https://kabile.lv/kabiles-nacionalo-partizanu-pieminai/ (Skat. 28.11.2021)

http://rezistence.lv/npk-karte (Skat. 28.11.2021)

https://okupacijasmuzejs.lv/lv/aktualitates/piemines-nacionalo-partizanu-kabiles-grupas-kaujas-70-gadadienu-234/ (Skat. 28.11.2021)

https://www.lvm.lv/jaunumi/arhivs/2019/4180-renda-piemin-nacionalo-partizanu-varondarbus (Skat. 28.11.2021)

https://karavirukapi.blogspot.com/2021/06/kabiles-pagasta-nacionalo-partizanu.html (Skat. 28.11.2021)