Jaunpiebalga Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai. (Foto r. Ķipurs 2019)

Jaunpiebalga Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai. (Foto r. Ķipurs 2019)

Jaunpiebalga Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai. (Foto r. Ķipurs 2019)

Jaunpiebalga

Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai.

Autors: tēlnieks Kārlis Zāle un arhitekts Aleksandrs Birznieks

Materiāls: Šūnakmens. Piemineklis veidots no Allažu šūnakmens simboliska tempļa veidā.

Forma: arhitektonisks monuments ar cilni

Atrašanās vieta Jaunpiebalgā, pie Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņģēliski luteriskās baznīcas

Atklāts: 1930. gada 29. jūnijā atklāja valsts prezidents A. Kviesis. Pasākumā piedalījās valsts prezidents Alberts Kviesis, kara ministrs Mārtiņš Vācietis, Saiemas priekšsēdētājs Pauls Kalniņš u.c. Restaurēts 1988. gadā un 2010. gadā

Uzraksti:

Mūžam nemirs varoņu gars

Brīvības cīņās kritušiem

Priekšējā ailē kalts sēdošs Mātes Latvijas tēls, pie kuras krūtīm atdusas divi tās dēli. Ailes augšējā daļā uzraksts: MŪŽAM NERIMS VAROŅU GARS. Pieminekļa aizmugurējā daļā uzraksts: BRĪVĪBAS CĪŅĀS KRITUŠAJIEM.

Vēsture: Apkārt piemineklim atklāšanas dienā iestādīja ap 500 ozoliņu – Varoņu birzi. 2010.gada pavasarī piemineklis tika restaurēts un 3.jūlijā uz tā 80.gadadienu ieradās Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers ar kundzi, LR Zemessardzes komandieris pulkvedis Juris Zeibārts, ģenerāļi Kārlis Krēsliņš, Juris Vectirāns u.c.