Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņas kritušo karavīru piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019)

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņas kritušo karavīru piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019)

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņas kritušo karavīru piemiņai

Autors: Piemineklis Atbrīvošanās cīņās kritušajiem Limbažos darināts pēc arhitekta P.Kundziņa meta. Kalts Eduarda Kuraua akmeņkaltuvē Rīgā.

Materiāls: laukakmens

Forma: arhitektonisks ansamblis no kaltiem akmeņiem ar piemiņas plāksni

Atrašanās vieta: Limbažos pie evaņģēliski Luteriskās baznīcas

Atklāts: Pieminekli atklāja Valsts prezidents J. Čakste 1923. gada 1. jūlijā.

Uzraksts uz pieminekļa:

Par mūsu brīvību jūs devāt dzīvību!

Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušiem

Limbažu un apkārtnes varoņiem

Gadu gadi garām ies, prieks un bēdas mitēsies,

mīlestība nemitas, tā jūs godam daudzinās! 1914 – 1920

Uz plāksnes: Limbažu rajonā kritušiem brīvības cīnītājiem 8. Daugavpils K. Pulka karavīri. 1923.g.