Pie Drustu baznīcas piemineklis 1. pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās kritušo piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019 ; attēla apstrāde: ©RolandsBoss editing)

Pie Drustu baznīcas piemineklis 1. pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās kritušo piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019)

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo Drustu draudzes locekļu piemiņai.

Autors: Eduarda Kuraua akmeņkaltuves mets un izpildījums

Materiāls: Somijas granīts, bronza

forma: arhitektoniska kompozīcija

Atrašanās vieta: Raunas novads, Drustu pagasts, pie evaņģeļiski luteriskās baznīcas

Atklāts 1932. gada 19. jūnijā

Uzraksti:

Viņu darbi tos pavada. Saviem kritušiem dēliem Drustu draudze.

Dievs svētī Latviju!

Un tūkstoši krita un kritīs vēl, kā savas dzimtenes

sargi, bet Latvija dzīvos un brīva būs – un tādēļ tas nebija par dārgi.