I Meža kapi. Baltie krusti

I Meža kapi. Baltie krusti (Foto R. Ķipurs 30.06.2020)

I Meža kapi. Baltie krusti

I Meža kapi. Baltie krusti (Foto R. Ķipurs 30.06.2020)

1941. gadā Rīgas centrālā cietumā nošauto upuru pārapbedīšanas vieta. Uz Baltā krusta piemiņas plāksnes teksts:“1940. – 1941 čekas upuru kapu lauks “Baltie krusti” ”1960. gadā memoriāls tika likvidēts. Atjaunots 1991. gadā.

Padomju Čekas noslepkavoto cilvēku mirstīgās atliekas atrada pēc vācu okupācijas varas ienākšanas, apraktus Centrālcietuma pagalmā un pēc ekshumācijas, 6. jūlijā 1941. gadā guldīja Meža kapos, aizsākot Balto krustu kapulauka vēsturi. Baltajos krustos guldīti vēl līdz pat 1944. gadam masu kapos atrastie komunistiskā terora upuri. To skaits pēc aptuvenām aplēsēm ir ap 120. 2006. gada novembrī Balto krustu kapulaukā par Rīgas domes līdzekļiem īstenoja un atklāja memoriālu Ēna, ko projektēja arhitekte Marta Daugaviete un Somijas granītā pārvērta tēlnieks Jānis Karlovs. Kapulaukā pie lielā krusta pamatnes ir ierakta urna ar GULAGA nometņu vietās paņemto zemi. 1990. gadu vidū zemi savāca un atveda uz Latviju represētais Ilmārs Knaģis un viņa domubiedri. Latvijas Okupācijas muzejs ik gadu 6. jūlijā Balto krustu kapulaukā organizē piemiņas brīdi. 2013. gadā atjaunota 2006. gadā uzstādītā piemiņas plāksne (veco metāla nozaga), kura sagaida apmeklētāju nākot no centrālās alejas. 2015. gadā atjaunoti arī baltie krusti.

Atrodās: Rīga I Meža kapi. Ejot pa centrālo aleju pie J. Čakstes, kreisajā pusē. Gps: 56.98934 24.15116

Avoti:

Akmenī iecirstā sāpe. Biedrība “Latvijas politiski represēto apvienība” 2006., 15.lpp.

Laikraksts “Latvietis”: „Baltie krusti“ http://www.laikraksts.com/raksti/3665 (skat. 09.11.2021)

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/atjaunota-pieminas-plaksne-kapulauka-baltie-krusti.a69320/ (skat.09.11.2021)