Bebru pagasta Zutēnu kapi

Bebru pagasta Zutēnu kapos piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās un pasaules karā kritušo karavīru un mirušo latvju bēgļu piemiņai (Foto R. Ķipurs 27.12.2020)

Bebru pagasta Zutēnu kapi

Bebru pagasta Zutēnu kapos piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās un pasaules karā kritušo karavīru un mirušo latvju bēgļu piemiņai (Foto R. Ķipurs 27.12.2020)

Bebru pagasta Zutēnu kapi

Bebru pagasta Zutēnu kapos piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās un pasaules karā kritušo karavīru un mirušo latvju bēgļu piemiņai (Foto R. Ķipurs 27.12.2020)

Atrodas Bebru pagasta Zutēnu (arī Zuteņu jeb Jaunajos) kapos. Gps 56.72315 25.45939

Atklāts 1936. gada 30. septembrī. Pieminekli uzstādījusi 5. Rīgas aizsargu pulka Bebru pagasta nodaļa. Tas bez maksas pēc Mizas meta izgatavots Brāļu kapu komitejas darbnīcā Rīgā. Šūnakmens piemineklī zem tajā iekaltās krusta zīmes iestrādāta smilšakmens plāksne, kurā iegravēts teksts:

LATVIJAS ATBRĪVOŠANAS CĪŅĀ

UN PASAULES KARĀ KRITUŠO KARAVĪRU

UN MIRUŠO LATVJU BĒGĻU PIEMIŅAI.

JŪS SEVI ĻĀVĀT

VĒTRĀ LAUZT,

LAI LAIKMETS JAUNS

PĀR TAUTU AUST.

www.cemety.lv veikuši kapu apsekošanu un digitalizāciju. Uzstādīta karte ar ievērojamu personu uzskaitījumu Zutēnu kapos.

Avoti:

Lismanis, J. 1915-1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga: NIMS, 1999.

Latvijas Kareivis, Nr. 194, 28.08.1936.;

Latvijas Kareivis, 237, 18.10.1938.

https://karavirukapi.blogspot.com/2019/09/bebru-pagasta-jaunajos-zutenu-zutenu.html (skat 06.11.21)