Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo Blīdenes draudzes locekļu piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019)

Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo Blīdenes draudzes locekļu piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019)

Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo Blīdenes draudzes locekļu piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019)

Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo Blīdenes draudzes locekļu piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019)

Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo Blīdenes draudzes locekļu piemiņai

 

Autors:                 Eduarda Kuraua akmeņkaltuves mets un izpildījums

Materiāls:              granīts, bronza

Forma:                  apvērsts, nošķelts, simboliskas liesmas vainagots obelisks uz cokola

Izmēri:                  450 x 50 x 50 cm

Atrašanās vieta:     Brocēnu novads, Blīdenes pagasts, Blīdene  , pie bijušās evanģēliski luteriskās baznīcas, Liepājas šosejas malā, pie pagrieziena uz Blīdenes skolu.

Atklāts:                 1933.gada 22.jūnijā, toreizējās Blīdenes luterāņu baznīcas priekšā

Uzraksti:

LATVIJAS ATBRĪVOŠANAS CĪŅĀS UN PASAULES KARĀ

KRITUŠIEM BLĪDENES DRAUDZES DĒLIEM 1933.

GODS * SLAVA VAROŅIEM KAS SPĒKIEM VIENOTIEM

AR DĀRGO DZĪVĪBU MUMS PIRKA BRĪVĪBU.

 

Vēsture: 1933.gada 22.jūnija “Latvijas kareivis” raksta: “Kritušo varoņu pieminekli Blīdenē šodien atklās iekšlietu ministrs G. Milbergs. Pieminekļa celšanu ierosinājis māc. Turks, lai godinātu Latvijas atbrīvošanas cīņās un pasaules karā kritušos Blīdenes draudzes dēlus. Pieminekļa projektu izstrādāusi un veidojusi granīta un Marmora rūpniecības firma Ed. Kurau, Rīgā. Viņš izcirsts no paša marmora un ietver stilizētu lāpu ar zeltītu liesmu galā. Vēlāk paredzēts uzkopt arī pieminekļa apkārtni.”

Pēc Otrā pasaules kara nedaudz sabojāts. Aiz tā atrodas Otrajā pasaules karā kritušo karavīru brāļu kapi.

Tekstu sagatavoja Elizabete Kristīne Tjullinena (RMMT)