Zeltiņi piemineklis BC

Zeltiņi piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo pagasta iedzīvotāju piemiņai. (Foto R. Ķipurs 2020)

Zeltiņi piemineklis BC

Zeltiņi piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo pagasta iedzīvotāju piemiņai. (Foto R. Ķipurs 2020)

Izgatavojis akmeņkalis J. Stilbe Alūksnē

Citāts”Zeltiņu draudzes kapsētā ir uzcelts 6 metrus augsts (acīm redzot 3,75 dabā) Latvijas granīta piemineklis 1914. – 1920. g. kritušo karavīru Zeltiņu pagasta un draudzes locekļu piemiņai. Līdzekļus devušas turienes sabiedriskās organizācijas, un tas izmaksājis Ls 1300. To atklājis un iesvētījis 1923. g. 13. V prāvests K.Kundziņš.”

Alūksnes novads, Zeltiņu pagasts, Zeltiņu kapsētā (57.362300, 26.775546)

Vienā pusē:

Kā zīme – iegravēts ugunskrusts

Teksts: Mūžīga piemiņa kritušajiem. 1914 – 1920.

Uz ežiņas galvu liku sargāt savu tēvu zemi.

Otrā pusē:

Iegravēts krusts.

Zem tā teksts:

Mūsu cerība ir Dievs tas Kungs

Zuda jūsu jaunās dienas,

Zudīs daudz vēl jaunas dzīves,

Tomēr tauta nezudīs,

Ja tu esi ciest par tautu.

Avoti:G. Kušķis, P. Korsaks Ceļā uz Latvijas valstisko neatkarību Brīvības cīņu pieminekļi. Rīga: Izdevējs Apgāds Mantojums, 2008, 139.lpp.,

  1. Likerts Brīvības un kritušo pieminekļi 1920 – 1938., 1938.g. Rīga, Valters un Rapa., 115.lpp.