Alūksne piemineklis somiem

Alūksne. Piemiņas akmens Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem somu brīvprātīgajiem karavīriem. (Foto R. Ķipurs 2020)

Alūksne piemineklis somiem

Alūksne. Piemiņas akmens Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem somu brīvprātīgajiem karavīriem. (Foto R. Ķipurs 2020)

2019.gada 23. februārī Alūksnē atklāja Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem somu brīvprātīgajiem karavīriem veltītu piemiņas akmeni pie šaursliežu dzelzceļa stacijas ēkas, kuras apkārtnē 1919. gada februārī norisinājusies Marienburgas kauja.
Atrodas pie šaursliežu dzelzceļa stacijas ēkas. Jāņkalna iela 52, Alūksne, (57.412106, 27.045752)

Atzīmējot Latvijas Brīvības cīņu simtgadi, pēc Neatkarības kara tradīciju apvienības (Somija) iniciatīvas, godinot par Latvijas neatkarību kritušos somu brīvprātīgos, izveidota īpaša piemiņas vieta – laukakmens un informatīva plāksne.

Piemiņu glabājošais akmens uz Alūksni atvests no Somijas – Salpa līnijas, kas būvēta 1940.-1944. gadā, lai aizsargātu Somijas Austrumu robežu. 1200 km garā Salpa līnija ir viena no ievērojamākajām neatkarīgās Somijas aizsardzības līnijām, kā arī viena no stiprākajām un labāk saglabātajām šāda veida aizsardzības būvēm pēc II Pasaules kara Eiropā. Par akmens atvešanu uz Alūksni rūpējās  Neatkarības kara tradīciju apvienība sadarbojoties ar Alūksnes novada pašvaldību.

Pašā piemiņas akmenis bez teksta un zīmēm. Blakus novietota metāla plāksnīte ar paskaidrojošu tekstu latviešu un angļu valodā:

“1919. Gada februārī somu brīvprātīgie šeit cīnījās par Latvijas neatkarību

In february 1919 the finnish volunteers fought  here fot the independence of Latvia

Šis laukakmens ir no Somijas – Salpa līnijas, kas būvēta 1940.-1944. Gadā, lai aizsargātu valsts austrumu robežu. 1200 km garā Salpa līnija ir viena no ievērojamākajām neatkarīgās Somijas aizsardzības līnijām, kā arī viena no stiprākajām un labāk saglabātajām šāda veida aizsardzības būvēm pēc II Pasaules kara Eiropā.

Uz Alūksni atvestais akmens simbolizē divu tautu – somu un latviešu – cīņu par savu neatkarību. Somu brīvprātīgo pulks “Ziemeļu zēni” devās palīgā latviešiem sargāt jaunās Latvijas valsts brīvību. 1919. Gada 21. Februārī “Ziemeļi zēni” piedalījās sīvās cīņās Alūksnes (Marienburgas) apkārtnē. Pēc piecas stundas ilgas kaujas pie Alūksnes dzelzceļa stacijas somi ieņēma Alūksni. Šajā cīņā dzīvību zaudēja 23 somu brīvprātīgie un daudzi tika ievainoti.

This boulder comes from the Finnish Salpa line, built in 1940 – 1941, for the protection of the Finnish Eastern border. The Salpa line is one of most famous independent protective lines of Finland. It stretshes 1200 kmand is one of the strongest and well –preserved protection lines from the Second World War in Europe.

The stone brought to Alūksne simbolises two nation – Finnish and Latvian – fighting for freedom. The Finish voluntary regiment “Northern Boys” helped Latvians protect the freedom of the new Latvia. On the 21st of February 1919, the “Northern Boys” fought fiercely, participating in battles surrounding Alūksne (Marienburg). After a five hours battle at the Alūksne railway station, Finns captured Alūksne. 23 Finnish volunteers lost their lives in this battle and many were injured.”

Avoti:

https://aluksne.lv/index.php/2019/02/07/aluksne-atklas-brivibas-cinas-kritusajiem-somu-karaviriem-veltitu-pieminas-vietu/ (skat 16.11.2020)

https://www.la.lv/aluksne-atklas-pieminas-vietu-brivibas-cinas-kritusajiem-somu-karaviriem (skat 16.11.2020)

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/aluksne-atklats-pieminas-akmens-kauja-latvija-kritusajiem-somu-karaviriem.a310636/  (skat 16.11.2020)