Piemineklis Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei (LPNP), lieto nosaukumu – Latvijas Nacionālo padomi (LNP), tika atklāts 2017. gada 2. decembrī Valkas pilsētas centrā Rīgas ielā 9A.

Šis monuments tika uzcelts Latvijas simtgades programmas ietvaros, par godu Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes sanākšanai 1917. gadāPieminekļa idejas autore ir tēlniece Arta Dumpe, un šī monumenta pamatni veido lielākais dzirnakmens Latvijā, uz tā ir iegravēti visi (LPNP) biedru vārdi. Pieminekļa elements ir 3 joslas, kas simbolizē 3 novadus, un tā augšgalā ir Bētlemes zvaigzne.

Latviešu Pagaidu Nacionālā padome ir dibināta 1917. gada novembrī Valkā. To veidoja sabiedrisko organizāciju partiju, Vidzemes un Latgales Pagaidu zemes padomju pārstāvji un pieņēma lēmumu par latviešu etniskās teritorijas apvienošanu un pirmoreiz oficiāli deklarēja savas darbības mērķi – neatkarīgas nacionālas valsts izveidošanu. Savā pirmajā sesijā tā pieņēma deklarāciju par apvienotas un autonomas Latvijas izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un Latgales latviešu apriņķos. Pirmajā LPNP konferences dienā piedalījās 26 delegāti no 13 organizācijām un partijām, vēlāk jau 17 organizāciju pārstāvji, nelatviešu partijas un organizācijas konferencē netika pielaistas.