Valka piemineklis Kārlim Ulmanim

2014.g. 15. novembrī plkst. 13 atklāts piemineklis pirmajam Latvijas Ministru prezidentam Kārlim Ulmanim. Kārļa Ulmaņa krūšutēls ir veidots pēc Kārļa Zāles 1937. gadā veidotā Kārļa Ulmaņa krūšutēla meta, ko pasūtīja Latvijas Valsts universitāte. 2,5 m augstais krūšutēls veidots no Somijas granīta, postaments ir no Latvijas granīta.

  1. 1917. gada beigās Valkā dibināta latviešu partiju politiska organizācija – Latviešu Pagaidu nacionālā padome (LPNP), kas pieņēma deklarāciju par apvienotas un autonomas Latvijas izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un Latgales latviešu apriņķos. Tāpat 1918.gada novembrī Valkā tika pieņemts lēmums, ka ir nepieciešams publiski deklarēt Latvijas valsts neatkarību, kas arī tika izdarīts 1918.gada 18.novembrī Nacionālajā teātrī Rīgā, uz kuru tika atvesta deklarācija no Valkas.

http://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/valka-atklas-pieminekli-karlim-ulmanim.a106384/