Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņas kritušo karavīru piemiņai (foto R. Ķipurs 2018)

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņas kritušo karavīru piemiņai (foto R. Ķipurs 2018)

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņas kritušo karavīru piemiņai (foto R. Ķipurs 2018)

Rēzekne

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņas kritušo karavīru piemiņai

Autors: arhitekta Eižena Laubes mets, izgatavots Eduarda Kuraua akmeņkaltuvē Rīgā (materiāls dzelzsbetons).

Forma: nošķelts obelisks uz nošķelta piramīdas formas cokola, obelisks papildināts ar piemiņas plāksni.

Atrodas Rēzeknē, pilsētas katoļu kapos, Miera ielā 35.

Atklāts 1925. gada 18. novembrī. Pieminekļa pamatakmens ielikts 1925. gada 17. maijā Latgales 1. dziesmu svētku laikā. Pasākumā piedalījās prezidents J.Čakste, ministru prezidenta H.Celmiņš, ārlietu ministrs Z.Meierovics.

Uzraksti: “Latgales atbrīvošanas cīņās kritušo Latvijas Nacionālās armijas 115 karavīru – varoņu neaizmirstamai piemiņai 1919. – 1920.” ; “Brīvu Latviju radīja vienots Latvijas dēlu – varoņu gars”