Franča Trasuna piemineklis Rēzeknē (foto R. Ķipurs 2017)

Franča Trasuna piemineklis Rēzeknē (foto R. Ķipurs 2018)

Franča Trasuna piemineklis Rēzeknē (foto R. Ķipurs 2017)

Autors: Pieminekļa tēlnieks Aigars Bikše un arhitekte Ilze Liepiņa, izlēma attēlot F. Trasūnu ar koka stādu rokās, kurš atspoguļo Latgali. Taču pārējā Latvija (Vidzeme, Kurzeme, Zemgale) – kā trīs jau augošās ābelītes izvietotas pie pieminekļa. Skulptūru grupā Visa valsts.

Materiāls: bronza, granīts

Forma un ideja: 1917. gadā toreizējā Rēzeknes tirdzniecības skolas ēkā notika Latgales kongress, kurā tika lemts par Latgales novada vienotību ar pārējām latviešu zemēm. Francis Trasuns bija šī kongresa iniciators un organizators. 2009. gadā Francim Trasunam apritēja 145 gadu jubileja.
Pieminekļa ideja ir Latvijas vienotība, kura atspoguļota koka stādos – ābelēs.

Atrašanās vieta: Rēzekne, izveidota laukumā pie Rēzeknes Jāņa Ivanova Mūzikas vidusskolas.

Atklāts: 2009. gada maijā Rēzeknē tika atklāts piemineklis Latgales Atmodas celmlauzim, sabiedriskajam darbiniekam, rakstniekam un publicistam, garīdzniekam, valstsvīram Francim Trasunam (1864 – 1926). 

Piemineklis izgatavots par Rēzeknes pilsētas pašvaldības un Kultūras ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem, kā arī par tautas ziedojumiem.

Zīmīgi izcilā latgalieša devumu raksturojis toreizējais Valsts prezidents Jānis Čakste: “Francis Trasuns ielika mūsu Latvijas ģerbonī trešo zvaigzni — Latgali.”