Pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas piemiņvieta “Liepsalas” (Foto R. Ķipurs 2018)

Pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas piemiņvieta “Liepsalas” (Foto R. Ķipurs 2018)

Pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas piemiņvieta “Liepsalas” (Foto R. Ķipurs 2018)

Pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas piemiņvieta “Liepsalas” ir veidotas no 1997. gada pēc brāļameitas Ārijas Kalpaks – Grundmanes (1922-2006) idejām un līdzekļiem. Piemiņas memoriālā iekārtoti vairāki vides elementi un objekti, viens no tiem – Dzimtas ozols ar trīs ozollapu liecībām akmenī.

Piemiņas memoriālā iekārtoti zemāk minētie objekti un vides elementi:
Svētklētiņa – pateicība dievam, Svēto rakstu gara maize.
Karogs mastā, Auseklīša zvaigznes centrā, balstoties uz vārdiem Dievs, Latvija, Zemnieks, Karavīrs.
Lūgšanu akmens garīgam spēkam – tas visu spēj, kas lūdz un tic. Domu graudi priekam, mīlestībai, cerībai – Pārdomu taciņas.
Dzimtas ozols ar trīs ozollapu liecībām (akmenī) mūžīgiem cienītājiem – dzīvojamās mājas vietā.
Skulptūra. Trīs mūža draugi – jauneklis, vijole un akmens.
Ēka (uz bijušās kūts mūriem) – no jauna būvēta ēka.
Muzejs – brīvības cīņu un Latvijas brīvības 22 gadu (1918 – 1940) vēsture audio un video sniegumā.
Zirgu staļļa un vāgūža vietas iezīmējums akmeņu stāstījumā.
Pirtiņa, aka – veselībai un spirdzinājumam. Siena šķūnīši romantiskai pārnakšņošanai.
Sakņu kambari, malkas šķūnītis – apstādīts zemes uzbērums atgādina bijušo.
Labības šķūnis un rija – tagad pulcēšanās un deju laukums ar skatuvi, rajas krāsns – pavadra vieta sabiedriskiem pasākumiem, kultūrai, izklaidēm, tradīcijām, Tēvzemes mīlestības celsmei visām paaudzēm.
Dzimtas puķu dārzs – diezišķam skaistumam.
Starp senču ozoliem – akmens baraviku saimes grupa.
Skulptūru dārzs – Dievs, Latvija, Zemnieks, Karavīrs – mākslinieku dāvinājumi.
Piemiņvietas apzīmējuma vārti akmens un dzelzs veidojumā, ar vadmotīvu “Dievam, Tēvzemes mīlestības celsmei” – veltījums un dāvinājums latviešu tautas jaunatnei.
Transporta līdzekļu novietošanas laukums.
Bērzu birzīte un divi dīķi – tā, kā bija Latvijas ziedu laikos. Birzīti 1936. gadā stādījuši pulkveža Oskara Kalpaka Meirānu pamatskolas skolēni.
Ozolu aplis un liepu aplis savienots ar Vienotības taku “Drošībai, Darbam, Draudzībai, Daudzinājumam”. Liepaslās netiek atjaunota gandrīz 300 gadus vecā zemnieku saimnieciskā sēta, bet veidota piemiņvieta – kā patriotiskās audzināšanas svētvieta un spēkavots. Ozols arvien bijis zemnieku un karavīru simbols, liepa – ģimenes dvēsele un saimniece, pavarda sargātāja. Apļa simbols – ozoldēli, liepu meitas – mūsu tautā stiprināmais senču gars, garīgais spēks – latviešu pašapziņa.
Atziņu, padoma teksti rakstīti akmenī.
Piemiņvieta ieskauta Radītajā dārzā, ko stādījusi skolu jaunatne, sabiedrības ļaudis. Vainagu vija visi, kas mīl mūsu tēvutēvu zemi – Latvijas valsti – un kopīgi vienotībā audzēm cīnās, lai Latvija kļūst latvieša garā bagāta, kristīga, daiļa un turīga. ( http://www.madona.lv/turisms/lv/muzeji-un-pieminas-vietas?20 )