Jaunraunas kapi

Piemineklis cīņās pret Landesvēru 1919. gada 22. jūnijā kritušiem 5. Cēsu kājnieku pulka kareivjiem (Foto R.Ķipurs 26.07.2019)

Jaunraunas kapi

Piemineklis cīņās pret Landesvēru 1919. gada 22. jūnijā kritušiem 5. Cēsu kājnieku pulka kareivjiem (Foto R.Ķipurs 26.07.2019)

Autors: izgatavots firmā “K.Teics” (īpašnieks Otto Seviško?) Rīga. (Citur „K.Teic’s” (Zavisko akmeņkaltuves, O.Zeviško?))

Atrodās Jaunraunas pagasta Jaunraunas kapsētā, Priekuļu novadā

57.344816, 25.479338

Atklāts: 1924. gada 24. augustā. Pieminekli kara ministra uzdevumā atklāja ģen. Buivids un iesvētīja mācītājs P. Apkalns

Uzraksts: PAR LATVIJAS NEATKARĪBU KRITUŠIEM 1922/VI/19

V CĒSU KĀJNIEKU PULKA KARAVĪRIEM

JAUN – RAUNAS PAGASTS

Uzraksts uz plāksnes:

Kareivji: Kārlis Silamednis Peters Kondrats, Eduards Bundzis, Eduards Ribiņš, Voldemars Kampus

Tos kapus, tos kapus piemineat,

Kur savus varoņus atstājāt!

Avoti: G. Kušķis, P. Korsaks Ceļā uz Latvijas valstisko neatkarību Brīvības cīņu pieminekļi. Rīga: Izdevējs Apgāds Mantojums, 2008, 52..lpp.,

  1. Likerts Brīvības un kritušo pieminekļi 1920 – 1938., 1938.g. Rīga, Valters un Rapa., 104.lpp.