Ilūkste LKO piemiņas stēlas (Foto R. Ķipurs 11.04.2020.)

Ilūkste LKO piemiņas stēlas (Foto R. Ķipurs 11.04.2020.)

Ilūkste LKO piemiņas stēlas (Foto R. Ķipurs 11.04.2020.)

Ilūkste LKO piemiņas stēlas (Foto R. Ķipurs 11.04.2020.)

Ilūkste LKO piemiņas stēlas (Foto R. Ķipurs 11.04.2020.)

Ilūkste LKO piemiņas stēlas (Foto R. Ķipurs 11.04.2020.)

Ilūkste LKO piemiņas stēlas (Foto R. Ķipurs 11.04.2020.)

Autors: Stēlas izgatavoja SIA ”Akmens apstrādes centrs AKM”. Granīta stēlas tapušas Latvijas valsts simtgadei veltītā Jaunsardzes un informācijas centra projekta ”Atceries Lāčplēšus” ietvaros. Godinot Latvijas Brīvības cīņās kritušos karavīrus, visā Latvijā tiek uzstādītas vienota parauga piemiņas stēlas, kurās teksta gravējuma šrifts atbilst varoņu piemiņas plākšņu standartam, kas ir analogs Rīgas Brāļu kapu un Centrālo kapu lauka smilšakmens piemiņas zīmju gravējumam.

Materiāls: Granīts

Atrašanās vieta: Pie Ilūkstes Kultūras centra (Brīvības iela) tika atklātas 3 piemiņas stēlas.

Atklāts: 2018. gada 11. novembrī Lāčplēša diena Ilūkstē Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas stēlu atklāšana. Atklājot piemiņas stēlas, pulcējās gan vietējie ļaudis, gan viesi – 13. Saeimas deputāte Janīna Jalinska, Sēlijas novadu pašvaldību vadītāji, vēsturnieki un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru tuvinieki. Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna. Stēlas iesvētīja Ilūkstes Romas katoļu baznīcas priesteris Ingmārs Zvirgzdiņš. Atklāšanā piedalījās arī LKO kavalieru radinieki – tai skaitā, aknīstiešu – Ernesta Lāča un Jāņa Valdmaņa, dzimtas piederīgie.

Uzraksti: Iegravēti visu Lāčplēša Kara ordeņu kavalieru vārdi, kuri dzimuši kādreizējā Ilūkstes apriņķa teritorijā – tātad arī mūsdienu Aknīstes novadā.

Vēsture: Brīvības cīņu varoņu apzināšanas uzdevums ir paveikts ne tikai Ilūkstes novada, bet arī visa kādreizējā Ilūkstes apriņķa mērogā

Ilūkstes stēlās ir iekalti 35 varoņu vārdi, iemūžinot atmiņas par pašaizliedzīgajiem ļaudīm, kuri piedalījās Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās. Viņu vidū: Jānis Zvaigzne – pulkvežleitnants no Salas pagasta, kurš pēc Brīvības cīņām dzīvoja un strādāja Ilūkstes apriņķī, Jānis Žurevics – seržants no Susējas pagasta, Jānis Muižnieks – virsleitnants no Bebrenes pagasta, Antons Kolosovskis – kaprālis no Dvietes pagasta. Šeit ierakstīti varoņi, kuri piedalījās Brīvības cīņās un atbrīvoja Sēļu zemi, Daugavas kreiso krastu no lieliniekiem, kā arī palīdzēja atbrīvot Latgali.

Aknīstes novads lepojas ar šajā teritorijā dzimušajiem 12 LKO kavalieriem – dižkareivi Albertu Geidānu (1894 – 1963); dižkareivi Vili Kakstānu (1901 – 1978); virsseržantu Ernestu Lāci (1894. – 1984.); kapteini Jāni Valdmani (1891 – 1952); kapteini Eduardu Bruži (1889 – 1952); virsseržantu Krišu Osīti (1888 – 1964); ģenerāli Jāni Indānu (1895 – 1941); kapteini Jonu Kulitanu (1886 – 1956); seržantu Jāni Kalnieti (1888 – 1942); kareivi Pēteri Aiztīreli (1893 – 1962); seržantu Jāni Žurevicu (1888 – 1939) un kapteini Nikolaju Staltmani (1893 – 1942).

Vēsturiskā Ilūkstes apriņķa izveidošana datējama ar 1816. gadu. Ilūkstes apriņķis atradās Latvijas dienvidaustrumu daļā. Ziemeļos tas robežojās ar Jēkabpils apriņķi, ziemeļaustrumos un austrumos – ar Daugavpils apriņķi, rietumos – ar Polijas un Lietuvas valstīm. Apriņķa kopējā platība – 2242,7 km2. Nodibinoties Latvijas valdībai, 1919. gada 20. septembrī nodibinājās arī apriņķu pašvaldības. Ilūkstes apriņķī ietilpa Aknīstes, Asares, Bebrenes, Demenes, Dvietes, Gārsenes, Kaplavas, Kurcuma, Lašu, Laucesas, Pilskalnes, Prodes, Raudas, Rubenes, Salienas, Silenes, Skrudalienas, Susējas, Sventes pagasti, kā arī Ilūkstes, Subates un Grīvas pilsētas.

Latvijas Lāčplēša Kara ordenis ir augstākais Latvijas militārais apbalvojums. 1919. gada 11. novembra notikumu rosināts, to iedibināja ģenerālis Jānis Balodis, un 1920. gadā 11. novembrī šis ordenis tika pasniegts pirmo reizi. Pēdējais ordenis pasniegts 1928. gada 11. novembrī.

Ordeni piešķir par varonību kaujas laukā, un cilvēki, kuri to saņēmuši, nopelnījuši to ar savām asinīm. Šie cilvēki tolaik izprata Latvijas valsts nozīmi, to, ka šī valsts jāiegūst cīņās. Lāčplēša kara ordenim ir 3 pakāpes jeb 3 šķiras, 1.– visaugstākā. Kopā piešķirtas 2146 goda zīmes – Lāčplēša Kara ordeņi, 11 no tām – 1. jeb augstākās šķiras.

Avoti:

https://www.ilukste.lv/ilukste-atklatas-pieminas-stelas-ilukstes-aprinka-lacplesa-kara-ordena-kavalieriem/ ; http://www.ilukste.lv/videogalerija/ilukste-atklatas-pieminas-stelas-ilukstes-aprinka-lacplesa-kara-ordena-kavalieriem/

https://www.la.lv/vini-izcinija-valsti-vinu-piemina-nu-augsamcelta-ilukste-stelas-iemuzina-savus-varonus

http://www.akniste.lv/atklata-pieminas-vieta-lacplesa-kara-ordena-kavalieriem