Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Kauguru kapos (Foto R. Ķipurs 2019)

Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Kauguru kapos (Foto R. Ķipurs 2019)

Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Kauguru kapos (Foto R. Ķipurs 2019)

Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Kauguru kapos (Foto R. Ķipurs 2019)

Kauguru kapi Kaugurmuiža Beverīnas novads

Stēla atklāta 2018. gada 11. novembrī

Atrodas Kaugurmuižas kapos blakus kapličai pie ieejas vārtiem.

Uzraksti:

Par Latviju 1918 – 1920

Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Kauguru kapos

Pulkvedis leitnants Jānis Edgars Sukurs 1885 – 1929

Vecākais apakšvirsnieks Voldemārs Alfrēds Ābeltiņš 1883 – 1942

Seržants Pēteris Liepiņš 1888- 1922

Seržants Jānis Ozols 1899 – 1972

Seržants Ēriks Radziņš 1900 – 1963

Kareivis Mārtiņš Ozols 1899 – 1980

Lāčplēša Kara ordenis (LKO) bija Latvijas augstākais militārais apbalvojums laikā no 1920. līdz 1940. gadam. LKO piešķīra par kaujas nopelniem Latvijas armijas un bijušo latviešu strēlnieku pulku karavīriem, kā arī ārzemniekiem, kuri bija devuši lielu ieguldījumu Latvijas brīvības cīņās vai citādi sekmējuši Latvijas valsts nodibināšanu. LKO devīze ir „Par Latviju”, un tam ir 3 šķiras.

Skatīt arī ierakstu par Trikātas kapiem un piemiņas stēlām kartē.

Atsauces:

http://www.beverinasnovads.lv/index.php/sakums/9-kultura/2585-trikatas-kapos-tika-atklatas-lacplesa-kara-ordena-kavalieru-pieminas-stelas