Daugavpils Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019)

Daugavpils Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019)

Daugavpils Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019)

Autors: arhitekta Aleksandra Birzenieka mets

Materiāls: granīts

Forma: stēla

Izmēri: 450 x 120 x 80 cm

Atrašanās vieta: Daugavpilī, luterāņu kapos, blakus vācu karavīru kapiem, 18. novembra iela

(55.886805, 26.570617)

Atklāts: 1928.gada 22.jūnijā. 1928. gada 22. jūnijā Valsts prezidents Gustavs Zemgals šajā vietā atklāja granīta pieminekli,

Uzraksti: Tā frontālajā pusē ir 100×60 cm bronzas plāksne ar reljefā veidotu zobenu un tekstu LATVJU VAROŅIEM PATEICĪGĀ TAUTA 1928

Otrajā pusē – melna granīta plāksne ar gadskaitļiem:       1919-1920

 

Vēsture: Daugavpilī luterāņu kapsētā atrodas Latvijas Brīvības cīņās Latgales frontē 1920. gadā kritušo Latvijas armijas karavīru Brāļu kapi. Pieminekli par saviem līdzekļiem uzcēla Brāļu kapu komitejas Daugavpils nodaļa Brāļu kapos apbedīti aptuveni 200 karavīru. Katru kapa vietu rotā betona krusts (1939) ar iekaltu kritušā karavīra uzvārdu, dienesta pakāpi un karaspēka daļu.

“Varoņu piemiņas dienā Daugavpilī atklāti divi pieminekļi. Pasākumā piedalās valsts prezidents Gustavs Zemgals, ministru prezidents Pēteris Juraševskis, valdības pārstāvji, armijas augstākie ģenerāļi. Sarīkojuma sākumā Baznīcas laukumā notiek karaspēka parāde.
Luterāņu kapos atklāts piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai. Pēc Otrā pasaules kara piemineklis sabojāts, atmodas laikā sakopts.
1928. gada 22 . aprīlī pieminekļa pamatā iemūrēts dokuments ar tekstu: “Akts. Piemineklis celts 1928. gadā, Latvijas neatkarīgās demokrātiskās Republikas 10. pastāvēšanas gadā, piemiņai kritušiem Latvijas armijas varoņiem neatkarībās cīņās 1919.-1920. gados pret krieviem-lieliniekiem. Apbedīti 102 karavīri. Pieminekli cēlusi Brāļu kapu komitejas Daugavpils nodaļa no labprātīgiem ziedojumiem. Komitejas locekļu paraksti. 22. aprīlī 1928. g. Daugavpilī”.
1935. gada apsekojuma dati – kapos apbedīti 140 Latvijas armijas kareivji, 214 vācu armijas karavīri. 1939.-1940. gadā veikta kapu pārbūve, tostarp krustos iekalti uzraksti (3140 burti un skaitļi). Darbi nav pabeigti, jo nav informācijas par iecerēto kapu iesvētīšanu pēc pārbūves nobeiguma.”

 

Avoti:

https://zudusilatvija.lv/objects/object/5529/

https://www.zudusilatvija.lv/objects/object/18444/

http://latgalesdati.du.lv/notikums/1359
“Brāļu kapu pieminekļu atklāšanas svinības Daugavpilī.” Latgales Ziņas. 1928. 30.jūnijs.

“Daugavpils. Prezidents Gustavs Zemgals un Latvijas Armijas virsnieki, 1928.” http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/7021/ (26.02.2016).

Budže, A. “Ko mums stāsta pieminekļi Daugavpilī.” Latgales Vēstnesis. 1937. 26. februāris.

“Brāļu kapi Daugavpilī.” Latvijas Kareivis. 1935. 9. janvāris.

https://mantojums.lv/lv/aktualitates/interaktiva-karte-bralu-kapi/

“Ceļā uz neatkarību. Brīvības cīņu pieminekļi.” Apgāds Mantojums 2008

(materiālu palīdzēja sagatavot Elizabete Tjullinena RMMT MF32)