Nīcas luterāņu baznīcā piemiņas plāksne

Nīcas luterāņu baznīcā piemiņas plāksne Latvijas atbrīvošanas karā kritušajiem draudzes locekļiem. (Foto R. Ķipurs 26.09.2021)

Atrodas: Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas luterāņu baznīcā. Upes iela 1., gps 56.353985, 21.06487

Atklāta 1926. gadā. Piemiņas plāksni uzstādījusi Nīcas pagasta aizsargu nodaļa. Pulēts melns granīts ar koka apmali.

Tajā iekalts teksts:

Ņem Tēvija – Tavs esmu viss!

Priekš Tevis liels es uzaudzis.

Tev ziedoju es dzīvību,

Lai gūtu Tevim brīvību.

Ažens Andrejs

Šnakšis Peteris

Tīds Peteris

Vecvagars Miķelis

Ķikuts Andrejs

Bumbulis Jānis

1919-1920.

Vēsture: Atkārtotās komunistiskās okupācijas laikā, kad 1961. gada 21. maijā baznīcu slēdza un tajā ierīkoja sporta zāli (padomju laika pārbūves sekas redzamas arī šodien), piemiņas plāksni no sienas noņēma un paslēpa Jūrmalciema Nācaretes baznīcā. Kad, sākoties Atmodai, draudze atjaunojās un 1990. gadā baznīcu atguva, plāksne pēc restaurācijas atgriezās iepriekšējā vietā.

Avoti:

Lismanis, J. 1915-1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga: NIMS, 1999. 179.lpp.;

Mašnovskis, V. Latvijas luterāņu baznīcas: Vēsture, arhitektūra, māksla un memoriālā kultūra. 3. sēj. Rīga: DUE, 2007. 78. lpp.;

https://karavirukapi.blogspot.com/2019/05/nicas-luteranu-baznica-pieminas-plaksne.html  (skat. 25.12.2021)

https://timenote.info/lv/Mikelis-Veisbuks-26.12.1879 (skat. 25.12.2021)

NĪCAS ev.lut baznīcas vēsture.pdf (nica.lv)  (skat. 25.12.2021)