Kārsava

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca (Foto R Ķipurs 2017)

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca (Foto R. Ķipurs 2017)

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca (Foto R Ķipurs 2017)

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca (Foto R. Ķipurs 2017)

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca (Foto R.Ķipurs 25.04.2021.)

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca (Foto R.Ķipurs 25.04.2021.)

Malnavas Rožukroņa Dievmātes Romas katoļu baznīca atrodas:

Malnavas iela 6, Kārsava, Kārsavas pilsēta, Ludzas novads, Gps 56.786146, 27.672394

Koka baznīca celta 1741.gadā (Atrodas blakus jaunajai baznīcai). Dievnamā apskatāmi dekoratīvās mākslas pieminekļi – trīs altāri un kancele, kas būvēta 1760.gadā. Koka baznīca ir valsts nozīmes aizsargājamais arhitektūras piemineklis.
Blakus tai atrodas jaunais dievnams – lielāks un varenāks, pamati tam tika likti 1932. gadā, bet 2003. gada 5. oktobrī baznīca tika iesvētīta.
Baznīcas romānikas stilizācijā veidotais interjers tapis Rīgas Amatniecības vidusskolā, kā Koka mākslinieciskās apstrādes nodaļas audzēkņu diplomdarbs.

Vēsture:

Baznicas atjaunošanas darbi pēc 1991. Gada sakās ar Jāņa Aglonieša darbību. 2004. Gadā baznīcā uzstāda Anglija ražotās un Ekseteres pilsētas dāvinātās ērģeles ar radiālo pedālu klaviatūru, kas ir reti sastopamas Latvijas ērģelu vidū. Lai saglabātu vēsturisko saikni ar veco dievnamu, jaunās baznīcas interjērā iekļauts vecās baznicas tēlniecibas fragments – Jēzus augšāmcelšanās skulptūra virs kanceles baldahīna. RAV (Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņi Arvīda Verzas vadība daudzu gadu garumā projektēja, izgatavoja un uzstādīja pilnīgu dievnama interjera prieksmetu komplektu, to ik gadu papildinot. Vienuviet tika veidoti romānikas, gotikas un baroka interjera elementi, veidojot bagātu sakrālo scenografiju.

  1. gadā darbus veica RAV audzēkņi: K. Baikovs, R. Strelčs, K. Lauberts, J. Nesters, G. Vēveris, A. Amoliņš, J. Juška, K. Melnis, O. Puiss.
  2. gadā RAV audzēkņi, turpinot 2003. Gadā uzsākto dievnamu interjera veidošanas projektu, izgatavo sakristejas iekārtu. Darbus veica RAV audzēkņi: S. Baļura, M. Evertovsksis, G. Gulbis, A. Hļebņikovs, L. Homka, M. Līdums, R. Zelgalvis.
  3. gadā interjers tiek papildināts ar ērģelu prospektu un kandelabriem. Darbus veica RAV audzēkņi: A. Kombencovs, A. Ozoliņš, A. Salmiņš, E. Princovs, M. Skubiņš, J. Auziņš, M. Klempners.
  4. gadā baznīcas interjeru papildina ar Bētlemi un konsoli ar baldahīnu. Darbus veica RAV audzēkņi: M. Berņitskis, R. Bļizņecs, A. Jākobsons, A. Maklers, A. Sīpols, Ģ. Trekters, A. Utināns, J. Žuks.
  5. gadā baznīcas interjers papildināts ar sānaltāri. Darbus veica RAV audzēkņi: K. Ērglis, L. Vīksniņš, A. Braižis, T. Černovskis, U. Čudars, A. Fiļins.
  6. gadā baznīcas interjers tiek papildināts ar diviem kandelabriem. Malnavas baznīcas kandelabri pabijuši arī Amatnieku mesē Leipcigā, kura ar saviem darbiem Koka mākslinieciskās apstrādes nodaļa piedalījusies daudzas reizes. 2009. Gadā darbus veica RAV audzēkņi N. Kronbergs, A. Lenis, R. Kudiņš.
  7. gadā interjeru papildina krucifikss, svecturu komplekts un spoguļrāmji ar ģērboņiem. Darbus veica M. Briedis, E. Deksnis, R. Drāke, M. Pētersons.
  1. gadā interjeru papildina krucifikss, svecturu komplekts un spoguļrāmji ar ģērboņiem. Darbus veica M. Briedis, E. Deksnis, R. Drāke, M. Pētersons.

Atsauces:

Vanaga M. Skola., Adverts, – Rīga, 2022. – 312.lpp.

Vanaga M. Skola., Adverts, – Rīga, 2022. – 320.lpp.

Vanaga M. Skola., Adverts, – Rīga, 2022. – 332.lpp.

Vanaga M. Skola., Adverts, – Rīga, 2022. – 334.lpp.

Vanaga M. Skola., Adverts, – Rīga, 2022. – 340.lpp.

Vanaga M. Skola., Adverts, – Rīga, 2022. – 343.lpp.