Ogre. Brāļu kapi J.Čakstes prospektā (Foto RMMT Marta Terehova 2019)

Ogre. Brāļu kapi J.Čakstes prospektā (Foto RMMT Marta Terehova 2019)

Ogre. Brāļu kapi J.Čakstes prospektā (Foto RMMT Marta Terehova 2019)

Ogre. Brāļu kapi J.Čakstes prospektā (Foto RMMT Marta Terehova 2019)

Ogre. Brāļu kapi J.Čakstes prospektā

Vieta: Jāņa Čakstes prospekts, Ogre

Autors: Kapsētas izbūves projektu izstrādājusi arhitekte I.Priedīte.

Kapu krustos ierakstīti to kara laikā kritušo un mirušo karavīru vārdi, kuru kapa vieta ir zināma. Pārējo Ogrē apbedīto karavīru vārdi ir ierakstīti piemiņas plāksnēs kapsētas centrālajā laukumā. Izbūves darbus veica firmas «Vides Dizaina Grupa», «A. P. Labrador» un z/s «Plātes».

Atklāts: 1935. gads, rekonstruēti 2007. gada 21. septembrī.

Piemiņas pasākumā piedalījās Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijā Eberhards Šupiuss, vācu karavīru kapu kopšanas Tautas apvienības valdes prezidents Reinhards Fīrers un valdes loceklis profesors Folkers Hanemans, Brāļu kapu komitejas priekšnieks Eižens Upmanis, Ogres novada domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs, Bundesvēra karavīri, Ogres karavīru kapos apbedītu karavīru piederīgie.

Vēsture: Kapos apbedīti Pirmajā pasaules karā kritušie Vācijas armijas un Krievijas armijas karavīri, kā arī Otrajā pasaules karā kritušie Vācijas armijas karavīri un pēckara laikā mirušie vācu karagūstekņi.

Brāļu kapos Jāņa Čakstes prospektā apglabāti Pirmā pasaules karā krituši vācu un krievu karavīri. Pirmā pasaules karā lielākā daļa kritušo karavīru bija no 73., 78., 92. un 97. rezerves kājnieku pulka, kopā 120 vācieši. Pārējā kapu daļā apglabāti 260 krievu karavīri, no kuriem tikai divi zināmi kā 129. Besarābijas kājnieku pulka karavīri. Kapi veidoti pirms 1917. gada augusta kaujām, par ko liecina trīs vācu karavīru apbedījuma datējums ar 1917. gada 11. janvāri. (citos avotos:  šeit apbedīja 355 kaujās par Rīgu kritušos vācu un krievu karavīrus). 1935. gadā ar Vācijas valdības gādību kapos tika uzstādīts granīta piemineklis un individuālās piemiņas zīmes – betona krustiņi. Padomju laikā kapi vairākkārt tika izdemolēti un betona krusti sadauzīti. Nokalnē aiz Pirmā pasaules kara brāļu kapiem četrās terasēs atrodas Otrā pasaules karā kritušo un karagūstekņu nometnes bojā gājušo karavīru kapi.

Otrā pasaules kara laikā šeit apbedīja vēl 244 kaujās kritušos un kara slimnīcās mirušos vācu karavīrus, bet pēc Otrā pasaules kara – Ogres nometnē mirušos vācu karagūstekņus un represētos Latvijas iedzīvotājus. 2001.gadā ar Tautas apvienības atbalstu veikta kapsētas teritorijas zondāža. Sākot ar 2003.gadu kapsētas atjaunošanas darbos piedalījās arī Vācijas Bundesvēra karavīri un rezervisti.

Avoti:

http://www.visitogre.lv/lv/pieminekli-un-pieminas-vietas/488/karaviru-kapi-jcakstes-prospekta

http://www.ogrenet.lv/ogre/4722

https://zudusilatvija.lv/objects/object/5081/

http://ogre.pilseta24.lv/zina?slug=iesveta-vacu-karaviru-kapus