Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai (Foto R. Ķipurs 2018)

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai (Foto R. Ķipurs 2018)

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai (Foto R. Ķipurs 2018)

Liepa.

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai

Autors: Projektu izstrādāja un vietējā šūnakmenī veidoja Liepas pagasta tēlnieks Augusts Julla, kurš dzīvoja Liepas pagasta Jullās.

Materiāls: šūnakmens, bronza. No neapstrādātas šūnakmens radzes veidotā pieminekļa priekšējā plaknē augstā cilnī redzams zemnieka tēls, kurš ar vienu roku atbalstās uz arkla, bet otrā pacēlis zobenu.

Forma: arhitektonisks ansamblis

Atrašanās vieta: Cēsu novada Liepas pagastā, netālu no Lodes dzelzceļa stacijas

Atklāts: 1935. gada 11. augustā. veidots par godu Cēsu kaujām 1919. gadā.

Uzraksti: Pamatnes labajā pusē lasāmas dzejnieka Eduarda zvārguļa rindas

Latviet, tev Tēvzemes brīvību varoņi sniedza kā balvu,

kad šai vietai tuvojies tu, zemu liec savu galvu.

Kreisajā pusē:

Igauņi! Piemiņa jums: talkā nācāt mums.

Pēc Otrā pasaules kara noņemtas bronzas plāksnes. Piemineklis saglabājās savā vietā arī okupācijas laikā, kaut arī tika iznīcināti uzraksti un nodarīti citi bojājumi. Atmodas laikā uzraksti atjaunoti – granīta plāksnes.