Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie bijušā Vīķu kroga

Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie bijušā Vīķu kroga (Foto S. Zirne 02.03.2023.)

Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie bijušā Vīķu kroga

Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie bijušā Vīķu kroga (Foto S. Zirne 02.03.2023.)

Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie bijušā Vīķu kroga

Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas piemiņas vieta pie bijušā Vīķu kroga (Foto S. Zirne 02.03.2023.)

Vēsturiska notikuma vieta

Valsts nozīmes kultūras piemineklis

Atrašanās vieta: Rīga, Kurzemes rajons, pie Hapaka grāvja, pie bij. Vīķu kroga gps 56.989044, 23.986475

Piemiņas vieta: 1938.gada 21.aprīlī pie Vīķu kroga tika ierīkota piemiņas vieta- iestādīta piemiņas birzs (31 bērzs un 109 egles) un ielikts piemiņas zīmes pamatakmens. Latvijas valsts vēstures arhīvā ir saglabājies pieminekļa projekts, kuru nepaguva realizēt. Bija plānots uzstādīt arī granīta piemiņas zīmi. Taču līdz padomju okupācijai paspēja izveidot tikai apļveida zemes uzbērumu un ielikt piemiņas zīmes pamatus, kā arī izveidot divus plienakmens kāpņu posmus (divi un četri pakāpieni), kas veda pie iecerētā pieminekļa.

Mūsdienās saglabājusies daļa no 1938.g. Stādītajiem bērziem, piemiņas vietas terases ar 2 kāpņu posmiem un uz augšējās terases apaļa zemes uzbēruma centrā novietota pieminekļa pamatne.

Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas vietas pie bij. Vīķu kroga saglabāšanā un uzturēšanā savu ieinteresētību ir izrādījusi Latvijas Republikas Aizsardzības ministrija. 2009.gada 5.septembrī izsludinātās talkas ietvaros Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku pārstāvji veica teritorijas sakopšanas darbus piemiņas vietā. Uzstādīja koka piemiņas plāksni, kurā zem 8. Daugavpils kājnieku pulka krūšu nozīmes attēlojuma iegrebts teksts:

PAR LATVIJU

  1. gada 3. novembrī kritušo un ievainoto
    8. Daugavpils kājnieku pulka karavīru piemiņai

Piemiņas plāksne uzstādīta
par NBS apvienotā štāba personāla ziedojumiem

Vēsture:

Kaujas vieta pie bijušā Vīķu kroga saistīta ar Latvijas vēsturē nozīmīgu notikumu- Latvijas Atbrīvošanas karu, kam bija būtiska loma Latvijas valstiskuma veidošanās procesā. 1919.gada 3.novembrī Vīķu kroga apkārtnē norisinājās kauja starp Latvijas armijas Latgales divīzijas 8.Daugavpils kājnieku pulku un Bermonta- Avalova Dzelzsdivīziju, kuras laikā krita 9 Latvijas armijas virsnieki un 25 kareivji, bet 109 kareivji tika ievainoti. Kaujas sekmīgais rezultāts ļāva turpināt Latvijas armijas uzbrukumu Pārdaugavas virzienā un 11.novembrī nobeigt Rīgas atbrīvošanas operāciju. Vīķu kroga apkārtne pirmās Latvijas Republikas laikā tika noteikta par vēsturisku kaujas vietu.

No 2010. gada 7. maija piemiņas vieta iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes vēsturiska notikuma vieta (pieminekļa aizsardzības uzskaites numurs 8734).

Avoti:

Lismanis, J. 1915-1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga: NIMS, 1999. 245. lpp.;

8734 | Monument (mantojums.lv)  (skat.04.03.2023.)

Latviešu karavīru kapi un piemiņas vietas: Rīgā pie Vīķu kroga piemiņas vieta LNK kritušajiem 8. Daugavpils pulka karavīriem (karavirukapi.blogspot.com) (skat.04.03.2023.)

Grozījums Kultūras ministrijas 1998.gada 29.oktobra… – Latvijas Vēstnesis (vestnesis.lv) (skat.04.03.2023.)