Rīga Brāļu kapi (Foto R. Ķipurs 2017)

Rīga Brāļu kapi (Foto R. Ķipurs 2011)

Rīga Brāļu kapi

Memoriāls ansamblis Pirmajā pasaules karā, Latvijas Atbrīvošaans cīņās un Otrajā pasaules karā kritušo atdusas vieta

Autori: Tēlnieks:Kārlis Zāle, Mārtiņš Šmalcs, Nikolajs Maulics, Pēteris Banders ; Arhitekts: Aleksandrs Birznieks, Pēteris Feders, Andrejs Zeidaks (ainavu arhitekts)

Materiāls: Allažu šūnakmens

Forma: monumentāls skulpturāls ansamblis

Atrašanās vieta: Rīga, Brāļu kapos, Starp Varoņu un Aizsaules ielām.

Atklāts: pamatakmens likts 1924. gada 18. novembrī, pirmā skulpturālā grupa atklāta 1927. gada 11. novembrī, ansamblis kopumā atklāts 1936. gada 11. novembrī

Vēsture: pēc Otrā pasaules kara nokalts no vārtiem Latvijas valsts ģerbonis, mainīti daži gadskaitļi, demontēts krusts. Tagad demontētais atjaunots un turpinās ansambļa restaurācijas darbi.