Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud”

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud” (Foto. R. Ķipurs 19.08.2023.)

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud”

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud” (Foto. R. Ķipurs 19.08.2023.)

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud”

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud” (Foto. R. Ķipurs 19.08.2023.)

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud”

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud” (Foto. R. Ķipurs 19.08.2023.)

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud”

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud” (Foto. R. Ķipurs 19.08.2023.)

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud”

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud” (Foto. R. Ķipurs 19.08.2023.)

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud”

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud” (Foto. R. Ķipurs 19.08.2023.)

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud”

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud” (Foto. R. Ķipurs 19.08.2023.)

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud”

Krāslava. Piemineklis “Māte Latgale raud” (Foto Krāslavas novada bibliotēkas fondi. 19.08.2023.)

Piemineklis atrodas Krāslavā, Rīgas ielā (A6 ceļš, blakus namam Nr.52). gps 55.894570, 27.165987

Piemineklis veltīts Krāslavas novada visu okupāciju varu terora upuru piemiņai.

Māte, piespiedusi cieši krūtīm bērnu, ar sērīgu, bet lepnu skatu basām kājām min asās šķembas un raugās uz Māmuļu Daugavu, uz mūsu tautas likteņupi. Milzīgs laukakmens un septiņas piemiņas akmens plāksnes ar iegravētiem veltījumiem okupācijas varu terora upuru piemiņai: deportētajiem, nacistiskā režīma upuriem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, nacionālajiem partizāniem un viņu atbalstītājiem, disidentiem, nevardarbīgās pretošanās dalībniekiem. Blakus skulptūrai 1,8 m augsts iespaidīgs akmens ir atvests no kāda savulaik represēta saimnieka zemes.

Pieminekļa tēlnieki – daugavpilieši Indulis un Ivo Folkmaņi.

Piemineklis uzstādīts pēc Krāslavas rajona politiski represēto nodaļas iniciatīvas ar  ASV Latviešu fonda, Krāslavas pilsētas un rajona pašvaldību atbalstu.

Piemineklis tika atklāts 2003. gada 11. novembrī, Lāčplēša dienā.

Paldies: Aprakstu sagatavojusi Anna Bartuša, Krāslavas novada bibliotēkas bibliogrāfe. (21.08.2023.)

 

Izmantotā literatūra:

Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs. Krāslavas novads Daugavas lokos: SIA “Latgales druka”, 2019 – 12.lpp.

Baranovska, I. Māte Latgale – ar lepni paceltu galvu // Latgales Laiks – Nr.88 (2002, 14.novembris), [1.], 3. lpp.

Roga, J. Krāslava piemin un atceras visus! // Ezerzeme – (2003, 14. novembris)

Piemineklis “Māte Latgale raud” //

https://www.visitkraslava.com/lv/turisms/ko-apskatit/kulturvestures-objekti/piemineklis-mate-latgale-raud (21.08.2023.)