Kārķu baznīca, Valkas novads, Kārķu pagasts

Kārķu Evanģēliski Luteriskā baznīca. 25.10.2020 (Foto Elizabete Kristīne Tjullinena RMMT MF42)

Kārķu baznīca, Valkas novads, Kārķu pagasts

Kārķu Evanģēliski Luteriskā baznīca. 25.10.2020 (Foto Elizabete Kristīne Tjullinena RMMT MF42)

Kārķu baznīca, Valkas novads, Kārķu pagasts

Kārķu Evanģēliski Luteriskā baznīca. 25.10.2020 (Foto Elizabete Kristīne Tjullinena RMMT MF42)

Kārķu Evanģēliski Luteriskā baznīca.

Kārķu Evanģēliski Luteriskā baznīca. 25.10.2020 (Foto Elizabete Kristīne Tjullinena RMMT MF42)

Kārķu Evanģēliski Luteriskā baznīca.

Kārķu Evanģēliski Luteriskā baznīca. 25.10.2020 (Foto Elizabete Kristīne Tjullinena RMMT MF42)

Kārķu Evanģēliski Luteriskā baznīca.

Kārķu baznīca, Valkas novads, Kārķu pagasts

Kārķu dievnams celts kā Ērģemes baznīcas filiālbanzīca 1779. g., 1823. g. Tā slēgta. Kārķu draudze atjaunojās 1994. gadā. Tā kā savas baznīcas tai nebija, draudze sāka risināt jautājumu par baznīcas celtniecību. Jaunās baznīcas pamatakmens likts 1999. g., 11. jūlijā.  Pamatā tika izmantota vecā akmens mūra baronu kapliča, kura iekļāvās jaunajā celtnē kā piebūve. Celtniecības lielāko daļu finansēja Berlīnes luteriskās brīvās baznīcas draudze. Finsnsētāju skaitā bija Zviedrijas misionāru organizācijas un Gustava Ādolfa fonds. Dievnams iesvētīts 2002. gada 18. jūnijā. Altāri un krucifiksu, kanceli, solus, ērģeļu balkona margas izgatavoja Rīgas Amatniecības vidusskolas (tagad RMMT) koka mākslinieciskās apstrādes nodaļas diplomandi. Projektu realizēja  4. kursa audzēkņi Klāvs Romanovskis, Oskars Utināns, Māris Krievs, Ģirts Morats (2001. gada diplomdarbs )

Baznīca ir nertadicionāli (austrumu – rietumu virzienā) orientēta garenbūve ar pusloka altārdaļu un daļēji draudzes telpas apjomā iekļautu plānā kvadrātisku torni ar pirmaidālu četrstūra smaili. Rietumdaļas simentriskās piebūves veido netradicinālu T veida celtni. Vienjoma draudzes telpā trapecveida griesti, ko balsta sānu konsoles, kas pilda gan balsta, gan interjera dekora funkcijas. Altārdaļu no draudzes telpas atdala trapecveida triumfa arka.

Īpatnēji veidota dievnama altārdaļa. Tās centrā altāra mensa, ko iekļauj pusloka kolonāde un pusloka altāra sētiņa. Mensas aizmugurēaltārdaļas galvenais akcents – krucifiks.

Zvanu tornī – 2000.g. Liepājā liets zvans.

Vitolds Mašnovskis Latvijas luterāņu baznīcas. 2006. SIA DUE., 208. – 211.lpp.

http://karkubaznica.lv/