Liepupe

Liepupes evaņģēliski luteriskā baznīca (Foto R. Ķipurs 2019)

Liepupe

Liepupes evaņģēliski luteriskā baznīca (Foto R. Ķipurs 2019)

Liepupe

Liepupes evaņģēliski luteriskā baznīca (Foto R. Ķipurs 2019)

Liepupes evaņģēliski luteriskā baznīca.

Liepupes (Pernigeles) baznīca atrodas Jelgavkrastos un celta laikā no 1777. gada līdz 1783. gadam. Baznīcas jaunbūve un iekārta tika pabeigta 1783. gadā,bet dievnama oficiālā iesvētīšana notika 1784. gadā. 1971. gada 29. novembrī izdeg Liepupes baznīca. Sadega baroka stila baznīcas iekārta, ērģeles, arhīvs, piemiņas plāksnes Latvijas atbrīvošanas cīņas kritušajiem draudzes locekļiem. 1989. gadā uzsāka baznīcas atjaunošanu. 1991. gadā reizē ar torni baznīcā atgriezās arī gailis. Jaunos baznīcas zvanus atveda no Dānijas. Iekštelpu atjaunošana pateicoties mākslas zinātniekam Ojāram Spārītim un Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņu darbam, tika izgatavoti baznīcas interjera priekšmeti. 1999. gada 22. maijā Vasarsvētku dievkalpojumā arhibīskaps J. Vanags iesvētīja atjaunoto Liepupes baznīcu.