Ērgļi Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo četru partizānu piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019)

Ērgļi Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo četru partizānu piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019)

Ērgļi Piemineklis Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo četru partizānu piemiņai (Foto R. Ķipurs 2019)

Autors:             Osvalds Lūciņš, Jānis Grendzions

Materiāls: granīts, pelēkā granīta piemiņas akmenī iestrādāta pulēta melnā granīta plāksne

Atrašanās vieta: Ērgļos, Parka un Saules ielas stūrī pie dzelzceļa viadukta (ja brauc no centra uzreiz aiz dzelzceļa tilta, labajā pusē, gravā. Uzreiz grūti pamanāms, jo gravā)

Atklāts:                        1939.gada 21.maijā

Uzraksti:

LAI MŪŽĪGĀ PIEMIŅĀ PATURAM KAS LATVJU CĒLA

SAULĪTĒ!

JĀNIS ANDRIKSONS

ANDREJS BUMBERS

KĀRLIS BAŅĢIERIS

JĀNIS GŪTS

1919.G. 23.MAIJĀ KRITUŠAJIEM ZAĻAJIEM PARTIZĀNIEM.

121.ĒRGĻU MAZPULKS.

Vēsture: Piemiņas vietas izveidi organizējis 121. Ērgļu mazpulks, kas pieminekļa uzstādīšanai pēc pašu izstrādāta projekta purvainajā pļavā izveidojis metru augstu un 100 kvadrātmetru plašu mākslīgu uzbērumu, ko norobežo ozolu un košumkrūmu stādījumi. šobrīd piemineklis ir attīrīts un redzams no centra labajā pusē, gravā.

Četrdesmito gadu beigās pieminekli nogāza. Tas tika noslēpts, ierokot zemē. Sākoties atmodai uzstādīja Parka un Saules ielas stūrī 1990.gada 11.novembrī. citos avotos 1989. gada 22. jūnijā uzstādīta iepriekšējā vietā. (citur 1989. gada 22. aprīlī) (tiks precizēts)

Citāts: 1919. gada 23. maijā “zaļie” partizāni Ērgļu centrā uzbrukuši lielinieku vezumnieku kolonnai. Kauja ilgusi divas stundas, un partizāni ieguvuši 78 zirgus un daudz vezumu ar šautenēm un citām mantām. Kaujā krituši četri partizāni, bet viens ticis ievainots. Kopumā novadā partizānu rindās cīnījies 61 vīrs, no kuriem krituši seši.

Avoti:

Kušķis, P. Korsaks. Ceļā uz valstisko neatkarību. Brīvības cīņu pieminekļi. Rīga: Izdevējs Apgāds Mantojums, 2008. 41.lpp.

https://www.zudusilatvija.lv/objects/object/26908/ (skatīts19.01.2020.)

https://karavirukapi.blogspot.com/2019/09/erglos-pieminas-zime-lak-kritusajiem.html (skatīts19.01.2020.)

http://doc.mod.gov.lv/brivibascinas/pieminekli/piemineklis_70.html (skatīts19.01.2020.)

Palīdzēja sagatavot RMMT Elizabete Tjullinena MF32