Jaškova Brāļu kapi

Jaškova. Viļakas brāļu kapu piemineklis. (Foto R. Ķipurs 2020)

Jaškova Brāļu kapi

Jaškova. Viļakas brāļu kapu piemineklis. (Foto R. Ķipurs 2020)

Piemineklis tika atklāts un iesvētīts 1935.gada 22.septembrī.

Padomju okupācijas laikā 20. gadsimta 50. gados piemineklis tika nopostīts.

Ar Viļakas pilsētas domes gādību un līdzekļiem 1990.gadā piemineklis tika atjaunots un 11.novembrī, Lāčplēša dienā, no jauna atklāts un iesvētīts.

Atrodas pie 1929. gadā ierīkotajiem Viļakas brāļu kapiem, kuros apbedīti Viļakas apkārtne kritušie latviešu, igauņu karavīri. (57.177510, 27.703696)

Viļakas brāļu kapu pieminekļa autors Kārlis Zemdega.

Pieminekļa priekša uzraksts: “Viļakas laukos kritušie Latvijas atbrīvotāji”.

Apglabāti 31 latviešu un 14 igauņu karavīri.

Vēsture: Brāļu kapi un piemiņas vieta Latvijas armijas 8.Daugavpils kājnieku pulka un igauņu karavīriem, kuri krita kaujās Viļakas apkārtnē. Daži Atbrīvošanas kaujās kritušie karavīri pie luterāņu kapsētas Jaškovā tika apglabāti jau 1920.gadā. 1923.gada 18.novembrī pie luterāņu kapsētas tika ielikts pamatakmens pieminekļa būvei. 1924.gadā tika uzsākti Brāļu kapu izbūves darbi. Ar vietējās Brāļu kapu komitejas un aizsargu nodaļas gādību 1929.gadā uz šejieni tika pārvesti un pārapbedīti Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru pīšļi no citām Viļakas apkārtnes vietām. Viļakas Brāļu kapu komitejas nodaļa vāca līdzekļus no pasākumiem un ziedojumiem, un, kad nepieciešamais finansējums pieminekļa būvei bija savākts, 1935.gada vasarā tika uzsākta tā būve. Par pieminekļa  meta autoru tika izvēlēts Kārlis Zemdega. Granīta piemineklis simbolizē lāpu ar svēto piemiņas liesmu, lāpu rotā uzraksts: “Viļakas laukos kritušajiem Latvijas atbrīvotājiem”.

2018.gadā Viļakas novada pašvaldība kopā ar biedrību “Virica” un sadarbības partneriem veica pieminekļa atjaunošanas darbus. Pieminekļa attīrīšanas un restaurācijas laikā uzņēmums “TAKO SD” pieminekļa betona daļas aizvietoja ar granītu, atjaunoja uzrakstu un zīmējumus, nostiprināja postamenta pamatus, kāpnes un bruģi.

 

Avoti: http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/7182/ (skat.19.12.2020)

http://latgalesdati.du.lv/notikums/1651 (skat.19.12.2020)

https://dzirkstele.lv/latvijas-zinas/aicina-ziedot-vilakas-bralu-kapu-pieminekla-atjaunosanai-162814 (skat.19.12.2020)

http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=382 (skat.19.12.2020)

Leontīna Maksimova. Viļaka un tās ļaudis gadsimtu ceļos. Latgales Kultūras Centra izdevniecība. Rēzekne.2005
Latgales Vēstnesis, Nr.85. (05.08.1938).
Latvijas Kareivis, Nr.217. (24.09.1935)
Meža Dzīve, Nr.121. (01.09.1935).