Piemiņas plāksnes Smiltenes luterāņu baznīcā

Smiltenes luterāņu baznīca. Piemiņas plāksnes Pasaules karā un Latvijas Atbrīvošanas karā kritušajiem draudzes locekļiem. (Foto R. Ķipurs 21.05.2023.)

Piemiņas plāksnes Smiltenes luterāņu baznīcā

Smiltenes luterāņu baznīca. Piemiņas plāksnes Pasaules karā un Latvijas Atbrīvošanas karā kritušajiem draudzes locekļiem. (Foto R. Ķipurs 21.05.2023.)

Piemiņas plāksnes Smiltenes luterāņu baznīcā

Smiltenes luterāņu baznīca. Piemiņas plāksnes Pasaules karā un Latvijas Atbrīvošanas karā kritušajiem draudzes locekļiem. (Foto R. Ķipurs 21.05.2023.)

Smiltenes luterāņu baznīca. Piemiņas plāksnes Pasaules karā un Latvijas Atbrīvošanas karā  kritušajiem draudzes locekļiem.
Atrodas: Baznīcas laukums 1, Smiltene, Smiltenes pilsēta, Smiltenes luterāņu baznīcā. GPS 57.423630, 25.905496

Atklātas 1927. gada 2. oktobrī. No balta marmora izgatavotās plāksnes izvietotas torņa daļā, ieejot baznīcā. Kreisajā pusē esošajā plāksnē iekalts teksts ar trijās slejās izkārtotiem Pirmajā pasaules karā kritušo vārdiem:

SMILTENES DRAUDZE SAVIEM DĒLIEM,

KAS KRITA PASAULES KARĀ

1914 – 1918

JĀNIS ALKSNĪTIS

EDUARDS APSĪTS

JĀNIS APINS

KĀRLIS BĒKMANIS

PĒTERS BĒKMANIS

JĀNIS BINDE

JĒKABS BINDE

JĒKABS BRASLIS

JĀNIS BULIŅŠ

JĀNIS BURTMANIS

PĒTERS CĪRULIS

PĒTERS DĀMIS

JĀNIS DRAGONS

 

KĀRLIS DZĒRVE

KĀRLIS DŪŅAINS

JĀNIS JAUNOZOLS

JĀNIS KALĪTS

JŪLIJS KAUPE

PĒTERS KLEPERS

JĒKABS KNOPE

JĒKABS KRŪZE

ALEKSANDRS KUNDZIŅŠ

OĻĢERTS KUNDZIŅŠ

JĒKABS LEITIS, JĀŅA D.

JĒKABS LEITIS, JĒKABA D.

DĀVIS RIEKSTIŅŠ

 

JĀNIS ZAĶIS

PĒTERS ZĀLĪTS

JĒKABS SAUSNĪTS

EDUARDS SPELIŅŠ

PĒTERS SŪBRIS

JĀNIS TĀLĒNS

VALDEMĀRS TAURIŅŠ

JĒKABS UZTUPS

KĀRLIS VĀVERE

JĀNIS VEBRKALS

PĒTERS VĪĶELS

DĀVIS VINDZOLS

 

NAV LIELĀKAS MĪLESTĪBAS, KĀ NODOT SAVU DZĪVĪBU PAR BRĀĻIEM

 

Pa labi esošajā plāksnē iekalts teksts ar trijās slejās izkārtotiem Latvijas Atbrīvošanās karā kritušo vārdiem:

 

SMILTENES DRAUDZE SAVIEM DĒLIEM,

KAS KRITA LATVIJAS ATBRĪVOŠANAS CĪŅĀS

1918 – 1919

 

PĒTERS AKMINS

PĒTERS EGLĪTS

JŪLIJS FRĪDENŠTEINS

EDUARDS GANIŅŠ

EDUARDS JURIS

PĒTERS KAINAIZIS

JĀNIS KALNIŅŠ

JĀNIS KAUGARS

PĒTERS KĻAVIŅŠ

JĀNIS KAMOLIŅŠ

JĀNIS KONDS

 

PĒTERS KRAUKLIS, JĀŅA D.

PĒTERS KRAUKLIS, DĀVA D.

PĒTERS KRIEVS

JĀNIS KRŪMIŅŠ

JĀNIS KUKURĪTS

JĀNIS MENSKA, DĀVA D.

JĀNIS MENSKA, JĀŅA D.

JĀNIS MIĶIS

ARVĪDS MISIŅŠ

EDUARDS NULLE

JĒKABS PABĒRZS

 

JĀNIS PETROVS

ALFONS PIJOLS

JŪLIJS POTSEPS

JĀNIS RIMŠA

ROBERTS ZĒVELE

DĀVIDS ZĪRAKS

JŪLIJS STEINBERGS

PĒTERS TREIDE

PĒTERS UMURS

JĀNIS ČESKA

 

UZ EŽIŅAS GALVU LIKU SARGĀT SAVU TĒVU ZEMI

 

Avoti:

Lismanis, J. 1915-1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga: NIMS, 1999. 337.-338. lpp.

https://karavirukapi.blogspot.com/2019/07/smiltenes-luteranu-baznica-divas.html (skat. 23.09.2023.)