Piemineklis kritušajam Igaunijas armijas kapteinim Antonam Irvam

Piemineklis kritušajam Igaunijas armijas kapteinim Antonam Irvam (Foto R. Ķipurs 13.12.2020)

Piemineklis kritušajam Igaunijas armijas kapteinim Antonam Irvam

Piemineklis kritušajam Igaunijas armijas kapteinim Antonam Irvam (Foto R. Ķipurs 13.12.2020)

Igaunijas armijas bruņuvilcienu diviziona komandieris kapteinis Antons Irvs (1886- 1919) krita kaujā ar lieliniekiem, Latvijas ziemeļos netālu no Strenčiem pie Egles korga, 1919. gada 27. aprīlī. Notikumu vietā 1939. gadā tika likts pieminekļa pamatakmens, par ko liecina pamatnes priekšā iegravētā autora zīme un gadskaitlis. Pieminekļa pamatnes priekšpusē redzams gadskaitlis “1939”, ko dala no tēlnieka iniciāļiem “E. J.” veidota stilizēta autora zīme. Pieminekļa otrā pusē iekalts teksts “ESHL 1994” (Eesti Söjahaudade Hoolde Lüt, tulkojumā – Igaunijas Karavīru kapu aprūpes savienība). Tomēr paša pieminekļa celtniecību pirms komunistiskās okupācijas nepaspēja uzsākt. Pieminekļa celtniecība tika atsākta pēc neatkarības atgūšanas un tas tika atklāts 1994. gada 23. aprīlī. Antons Irvs apglabāts Igaunijā Vīlandes kapsētā.

Strenču akārtne. Plāņu pagastā Strenču–Valkas šosejas 3. kilometrā ceļa labajā pusē, aiz pagrieziena.  Gps  57.626204, 25.743534

Avoti:

Lismanis, J. 1915-1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga: NIMS, 1999. 335.-336. lpp.; Lismanis II.

https://karavirukapi.blogspot.com/2019/07/planu-pagasta-piemineklis-lak.html (skat. 05.11.21.)

https://militaryheritagetourism.info/lv/military/sites/view/420?0 (skat. 05.11.21.)

https://www.tvnet.lv/5188490/planu-pagasta-sakops-kapteina-antona-irva-pieminas-vietu (skat. 05.11.21.)

http://www.bkkomiteja.lv/2014/06/12/talka-planu-pagasta-pie-strenciem/ (skat. 05.11.21.)