Piemineklis Brīvības cīņās kritušo piemiņai Rūjienas Bērtuļa kapos (Foto R. Ķipurs 2018)

Piemineklis Brīvības cīņās kritušo piemiņai Rūjienas Bērtuļa kapos (Foto R. Ķipurs 2018)

Piemineklis Brīvības cīņās kritušo piemiņai Rūjienas Bērtuļa kapos (Foto R. Ķipurs 2018)

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai

Piemineklis Brīvības cīņās kritušo piemiņai Rūjienas Bērtuļa kapos

Autori: (1934), pēc Teodora Šķiņķa un Luda Švalbes projekta.

Materiāls: Betons

Forma: obelisks uz cokola

Atrodas: Rūjiena, Bērtuļa kapos

Atklāts 1934. gada 4. augustā

Uzraksti:

“Dziļā pateicībā par Latviju kritušiem

 tautas varoņiem. 10.Rūjienas vanagu novads”

mugurpusē: “Dievs, Tēvzeme, Tauta”.

Padomju laikā bojāts, restaurēts 1989.gadā