Alūksne

Piemiņas plāksne Alūksnes luterāņu baznīcā. Latvijas atbrīvošanas cīņās un Pasaules karā kritušiem Alūksnes draudzes locekļiem. (Foto R. Ķipurs 28.06.2021)

Atklāta 1935. gada 22. septembrī.

Atrodas Alūksne, Alūksnes luterāņu baznīcā.Pils iela 25.,  Gps 57.42510, 27.048560

Piemiņas plāksni, uz kuras bronzas cilnis – vainags, pēc arhitekta Paula Kampes meta baltā marmorā izgatavojusi E. Kuraua firma Rīgā. Tā izmaksājusi 700 latu. Piemiņas plāksnē iekalts teksts:

LATVIJAS ATBRĪVOŠANĀS CĪŅĀS

UN PASAULES KARĀ KRITUŠIEM

ALŪKSNES DRAUDZES LOCEKĻIEM.

SARGI, DIEVS, TĒVIJU. VIENOTI SPĒKI LAI SAISTĀS

TAISNĪBĀ SVĒTĀ PAR MANTOTO BRĪVĪBU STĀT

PIEMIŅĀ DZĪVĀ LAI KRITUŠIE VAROŅI MOSTAS

GARA SPĒKU UN UZVARU APLIECINĀT.

TIE SAVU DZĪVĪBU NAV MĪLĒJUŠI LĪDZ NĀVEI.

JĀŅA P. GR. 12, 11

PATEICĪBĀ ALŪKSNES DRAUDZE

  1. G. 22. SEPTEMBRĪ

135 kritušo vārdi plāksnē nav iekalti, taču apkopoti īpašā albumā, pievienojot viņu fotogrāfijas un īsas biogrāfijas. Albums tika (Starpkaru periodā) novietots baznīcā zem piemiņas plāksnes. Kritušo draudzes locekļu vārdi, kā arī to nāves datums un apstākļi 1935. gada 26. septembrī publicēti laikrakstā “Malienas Ziņas”.

Avoti:

https://karavirukapi.blogspot.com/2019/04/aluksnes-luteranu-baznica-pieminas.html (skat. 29.01.2022.)

http://www.aluksnesdraudze.lv/celiniekiem/ (skat. 29.01.2022.)

Citi avoti: Lismanis, J. 1915-1920. Kauju un kritušo karavīru piemiņai: Pirmā pasaules kara un Latvijas Atbrīvošanas cīņu piemiņas vietas. Rīga: NIMS, 1999. 19. lpp.; Latvijas Kareivis, 18.09.1935.; Malienas Ziņas, 26.09.1935.