Piemiņas akmens Latvijas zemnieku savienībai Valkā.

Piemiņas akmens Latvijas zemnieku savienībai Valkā.

Piemiņas akmens Latvijas zemnieku savienībai Valkā.

Piemiņas akmens Latvijas zemnieku savienībai Valkā.

Latvijas Zemnieku savienības (LZS) dibināšanas sapulce notika 1917. gada 12. maijā Valkā.

Dibināta 1917. gada 12. maijā (pēc vecā stila 29. aprīlī) Valkā. Dibināšanas sapulcē pieņēma pagaidu programmu un statūtus. Par Centrālās valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Kārlis Ulmanis.

Valkas notikumi – Pēc Rīgas krišanas vācu varā Vidzemes neokupētajā daļā notika Krievijas Satversmes sapulces vēlēšanas, kurās boļševiki saņēma 72% balsu, bet Zemnieku savienība – tikai 23%. Boļševiki izveidoja t.s. Iskolatu – Padomju Latvijas izpildkomiteju, kas sākumā darbojās Valmierā,bet no 1917. gada novembra līdz 1918. gada februārim – Valgā. To vadīja Fricis Roziņš-Āzis, agrārpolitikā ievirzīts kreiss sociāldemokrāts, kuru nosacīti varētu apzīmēt arī par nacionālkomunistu (atšķirībā no visai dogmatiskā Pētera Stučkas). Taču arī F.Roziņš-Āzis vairījās no prasības par Latvijas neatkarību (vai pat nacionālu autonomiju). Latviešu sabiedrības pilsoniskās, nacionālās organizācijas, bēgļu pārstāvniecības nolēma izveidot savu paralēlu pārstāvniecību – Latviešu pagaidu nacionālo padomi (LPNP).