Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo Palsmanes raudzes dēlu piemiņai (Foto R. Ķipurs 2017)

Palsmane

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo Palsmanes raudzes dēlu piemiņai

Autors: Eduarda Kuraua akmeņkaltuves mets un izpildījums

Materiāls: granīts

Forma: simboliskas liesmas vainagots nosķelts obelisks ar piemiņas plāksni uz cokola

Atrašanās vieta: Valkas novads, Palsmane, pie evaņģēliski luteriskās baznīcas

Atklāts: 1927. gada septembrī

Uzraksti:

Par Latviju kritušiem un bez vēsts pazudušiem

Palsmanes draudzes karavīriem

Kam stipra ticība – tas uzvar!

Vēsture: pēc Otrā pasaules kara nedaudz bojāts, atmodas laikā restaurēts.