Pirmajā pasaules karā un Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai

Pirmajā pasaules karā un Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai

Pirmajā pasaules karā un Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai

Piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai. Pie Mazsalacas baznīcas atrodas piemineklis Pirmajā pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās kritušajiem Mazsalacas draudzes locekļiem. atklāts 1927. gada 21. augustā – arhitekts Pauls Kundziņš (1888-1983) un tēlnieks Vilhelms Treijs. Uz pieminekļa uzraksts: “Mūžīga piemiņa kritušiem varoņiem, kas saulītē cēla dzimteni 1914 – 1920”.

Piemineklis atrodas pretim Mazsalacas Svētās Annas evenģēliski luteriskai baznīcai. Baznīcas ziemeļrietumu pusē aug ozolu birzs. Te katrs koks stādīts kāda piederīgā Latvijas atbrīvošanas cīņās krituša varoņa piemiņai. Ozolu birzs vidū paceļas pēc arhitekta P. Kundziņa meta darināts dzelzsbetona piemineklis un bronzas plāksne ar uzrakstu. 1923.gada maijā pēc mācītāja Alfrēda Skrodeļa iniciatīvas pie Sv.Annas baznīcas iestādīta kritušo varoņu svētozolu birzs – 102 ozoliņi. Katra ģimene iestādījusi vienu ozoliņu, veltot to kritušajiem tuviniekiem.

Lāčplēša kara ordeņa kavaliera, Latvijas Brīvības cīnītāja Paula Zolta kaps atrodas Mazsalacas kapos.