Liepāja piemiņas plāksne Miķelim Valteram (Foto R. Ķipurs 2018)

Liepāja piemiņas plāksne Miķelim Valteram (Foto R. Ķipurs 2018)

Miķelis Valters (1874.gada 7.maijs – 1968.gada 27.marts) ir viens no ievērojamākajiem liepājniekiem – viens no Satversmes izstrādātājiem, politiķis, diplomāts, dzejnieks un mākslas kritiķis, Latvijas PEN kluba biedrs. Viņš bija pirmais latviešu sabiedriskais darbinieks, kurš publiski pauda ideju par suverēnas Latvijas valsts izveidošanas nepieciešamību (1903.gadā žurnālā „”Proletārietis” rakstā “Patvaldību nost! Krieviju nost!”).

Piemiņas plāksne Miķelim Valteram, Baseina iela 7.

Pirmais Latvijas Republikas iekšlietu ministrs Miķelis Valters dzimis 1874. gadā Liepājā. Kad Pagaidu valdība 1919. gada janvārī bija spiesta pārcelties uz Liepāju, M. Valters līdztekus saviem tiešajiem pienākumiem Kārļa Ulmaņa ārzemju komandējumu laikā pildīja arī Ministru prezidenta pienākumus. M. Valters bijis arī Latvijas sūtnis Itālijā, vēlāk – Francijā, rūpēdamies par Latvijas starptautisko atzīšanu. Bijis ģenerālkonsuls Austrumprūsijā, sūtnis Polijā un Beļģijā. Miris 1968. gadā Francijā.

Atzīmējot pirmā Latvijas iekšlietu ministra 135. gadadienu, 2009. gada 21. maijā pie nama Baseina ielā 9 svinīgi tika atklāta piemiņas plāksne Miķelim Valteram. M.Valtera dzimtais nams šajā ielā (tolaik sauktu par Apšu ielu) vairs nav saglabājies, tāpēc plāksne atrodas Baseina ielas sākumā, krustojumā ar Rīgas ielu.