Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņas kritušo 4. Valmieras kājnieku pulka karavīru piemiņai (R. Ķipurs 2018)

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņas kritušo 4. Valmieras kājnieku pulka karavīru piemiņai

Arhitekta Vernera Vitanda mets, kalts O. Dambekalna akmeņlauztuvē Rīgā (granīts). Atrodas Alūksnes novada Alsviķu pagastā, netālu no Zušu mājām pie pagrieziena uz Rezaku.. Atklāts 1937. gada 12. septembrī.

Uzraksti: “Latvijas Atbrīvošanas cīņas 1919. g. kritušie Valmieras pulka kapr. Jēkabs Suksne

kar. Pēteris Leitnands

kar. Ernests Puķītis

kar. Gustavs Ozols

kar. Roberts Glāznes

Uz ežiņas galvu liku, sargāj savu tēvu zemi .”

1975. gada rudenī nojaukts, atjaunots un atklāts 1994. gada 11. jūnijā (akmeņkaļi Aivars Kerliņš, Austris Kerliņš un Auseklis Kerliņš).

1937.gada “Gulbenes ziņās”: “1919. gada apriļa mēneša pirmajās dienās Karvas pag. Zušu māju apkārtnē notika viena no asiņainākām un varonīgākām atbrīvošanas cīņām Malienas novadā. Pulciņš drošsirdīgu atbrīvotāju veda izmisuma, un tomēr varonības apgarotu, cīņu pret daudzkārt stiprāku pretinieku tā glābdami savus citus cīņu biedrus no sarkano uzbrucēju mežonlbām – ziedodami savas dzīvības.
Tagad šie varonīgie cīnītāji atdusas Karvas brāļu kapos, un svētdien atklāja un iesvētīja sabiedrības kopēji celto pieminekli, kas paudis kritušo varoņslavu paaudžu paaudzēm. Lielās svinības sākās plkst. 14.30 pie Karvas tautas nama, kur Opekalna dr. mācītājs A. D o m b r o v s k i s teica visiem svētku viesiem īsu, bet kodolīgu svētrunu. Tad lielais svinību dalībnieku pulks, ar valsts un organizāciju karogiem, devās kopējā gājienā uz varoņu atdusas vietu Alūksnes — Apes ceļa malā pie Zušu mājām. Brāļu kapos svinības ievadīja bij. virsmežzinis Kalniņš, sniedzot pārskatu par pieminekļa celšanas gaitu un vajadzīgo līdzekļu savākšanu. Pieminekli atklāja kara ministrijas pārstāvis, Valkas kara apr. priekšnieks, plkv.-ltn. S i n ā t s. Krīt jaunā pieminekļa pārklājs un daudzo svinību dalībnieku skatam parādās skaistais piemineklis ar uzrakstu: „Uz ežiņas galvu liku, Sargāj’ savu tēvu zemi.”
Varoņu nāvē krituši:
1. Kaprālis Jēkabs Sukse no Valkas
2. Kareivis Pēteris Leitlands — Naukšēnu pag.
3, Kareivis Ernests Puķītis — Rūjienas pag. ;
4. Kareivis Gustavs Ozols — Ķoņu pag.;
5. Kareivis Roberts Glāzners “
Kritušo varoņu pieminekli iesvētīja Brāļu kapu komitejas priekšsēd. virsmācītājs B e r g s, asistējot Alūksnes dr. māc. G. Knezs-Knezinskim un Opekalna dr. māc. A. Dombrovskim. Pēc iesvētīšanas garīgā akta pie jaunā pieminekļa kā pirmie ziedu veltes kritušo piemiņai nolika to piederīgi. Tiem garā rindā seko citi kritušo varoņu godinātāji, noliekot Krāšņus jo krāšņus vaiņagus — starp tiem arī 4. Valmieras kājnieku pulka pārstāvis kapt. Jurcs, 7. Siguldas kājnieku pulka pārstāvis kapt. Pumpitis un organizāciju un pašvaldību pārstāvji. Pieminekļa atklāšanas svinības kuplināja vietējais koris ar skaistām dziesmām un tas noslēdzās ar kopēji nodziedātu “Tev mūžam dzīvot Latvija !”.  (atsauce:http://manasvietas.blogspot.com/2017/08/karvas-bralu-kapi.html (skatīts 2018.12.20)