Piemiņas akmens “Bēgļu ceļš” 

Piemiņas akmens “Bēgļu ceļš” (Foto R. Ķipurs 16.01.2021)

Atrodas: Daugmales pagasts, Kalniņi. Uz Ķekavas – Jaunjelgavas ceļa, kreisajā pusē. 56.820671, 24.448704

I Pasaules kara laikā cauri Daugmales pagastam gāja “bēgļu ceļš”. 1915. g., ienākot vācu karaspēkam, bēgļi no Kurzemes un Zemgales devās pāri Daugavai uz Rīgu, Vidzemi un Krieviju. 1991. g. ceļu iezīmē Kultūras fonda un tēlnieka Viļņa Titāna veidotais akmens. Tā uzraksts „Bēgļu ceļš” un uz akmens iemītas mazas kailu kāju pēdas, kas ved projām no mājām.

Avoti/Skatīt: https://www.kekava.lv/pub/index.php?id=136&id=136 (skat.17.01.2021)

https://www.dveseluputenis.lv/lv/laika-skala/notikums/68/beglu-gaitas-un-rigas-evakuacija/ (skat.17.01.2021)

http://kekava.travel/images/kartes/kekavas_piemineklu_karte_2018.pdf (skat.17.01.2021)

Interesanti: Pirmā Pasaules kara bēgļi: Datu bāze “Bēgļi” (bezhentsy-pmv.com)

http://bezhentsy-pmv.com/database_latv.html